Arbeidsrecht voor werkgevers

Goede arbeidsvoorwaarden en een duidelijk contract, voorkomen problemen. Onze advocaten helpen ondernemers zoals jij met juridisch advies en hulp bij ontslagprocedures.

Lees hier hoe

Voor jouw bedrijf zijn je medewerkers belangrijk. Daarom wil je hun werkzaamheden en hun arbeidsvoorwaarden goed regelen. Een duidelijk en volledig arbeidscontract is daarvoor een eerste stap. Eventueel met concurrentiebeding. Maar arbeidsrecht is complex. Als een medewerker ziek wordt, moet je ook kunnen terugvallen op goede procedures en werkafspraken. Scholtens advocaten & adviseurs staat je bij met raad en daad. Mocht het onverhoopt tot een ontslag komen, dan leiden wij dat in goede banen.

Ondernemers, voorkom problemen:
MKB-abonnement

Juridische scan: beoordelen (arbeids)contracten & documenten
Onbeperkt telefonisch advies van een advocaat
15% korting op uurtarief
Waarmee kunnen wij je helpen?

Arbeidsrecht voor werkgevers specialisaties:

MKB abonnement

Voorkom juridische problemen en hoge kosten. Met het juridisch MKB abonnement timmeren we samen de juridische risico’s van jouw bedrijf zoveel mogelijk dicht.

Contracten

Goede afspraken maken is belangrijk, deze juridisch houdbaar vastleggen nog veel belangrijker. Beperkt je zakelijke risico’s.

Meest gestelde vragen over arbeidsrecht voor werkgevers

Voldoen onze arbeidscontracten?

Voldoen onze arbeidscontracten?
Een arbeidscontract is maatwerk. Afhankelijk van het soort bedrijf neemt u verschillende soorten arbeidsvoorwaarden en bepalingen op. Denk aan proeftijd, opzegtermijn, regeling bij ziekte en onkostenvergoeding. Maar ook geheimhoudingsplicht en een concurrentie- of relatiebeding kan deel uitmaken van het arbeidscontract. Scholtens Advocaten helpt u met een op maat gesneden contract.

LEES MEER

Mag een concurrentiebeding?

Concurrentiebeding
Met een concurrentiebeding kunt u voorkomen dat een werknemer bij uw concurrent aan de slag gaat. Maar om dat te bereiken, moet het concurrentiebeding helder zijn geformuleerd. Scholtens Advocaten kan u daarbij behulpzaam zijn. In veel gevallen gaat het daarbij om maatwerk.

LEES MEER

Wat zijn mijn plichten bij een zieke werknemer?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Ziekte en arbeidsongeschiktheid kunnen voor u als werkgever een forse kostenpost vormen. Een goede begeleiding van zieke werknemers is daarom van groot belang. Als u goed zicht houdt op de wettelijke bepalingen (Wet Verbetering Poortwachter), voorkomt u dat u met onnodige kosten geconfronteerd wordt.

LEES MEER

Hoe werkt een ontslagronde juridisch?

Bij een reorganisatie of bij een arbeidsconflict is het vaak nodig medewerkers te ontslaan. Dat kan in principe op twee manieren: via het UWV of de kantonrechter. In beide gevallen bent u gebaat bij een goed juridisch advies, bijvoorbeeld over de toepassing van het afspiegelingsbeginsel of de juiste ontslaggrond om tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter te kunnen komen. Scholtens Advocaten denkt met u mee en zorgt voor een advies op maat.

LEES MEER

Ontslag op staande voet geven

Ontslag op staande voet geven
Ontslag op staande voet is een zwaar sanctiemiddel. Zo’n ontslag is alleen rechtsgeldig in bijzondere omstandigheden, zoals bij diefstal, geweld of bedreiging. De rechter stelt strenge eisen aan een ontslag op staande voet. Scholtens Advocaten kan u adviseren over de te volgen procedure.

LEES MEER

Wanneer en hoeveel transitievergoeding moet ik betalen?

Transitievergoeding ontslag
Vrijwel bij alle varianten van ontslag dient u aan het personeel een transitievergoeding betalen. Daarbij geldt het uitgangspunt dat 1/3 maandloon betaald moet worden voor elk gewerkt dienstjaar. De transitievergoeding bent u al verschuldigd vanaf de eerste dag van het dienstverband. Dus ook wanneer het ontslag plaatsvindt tijdens de proeftijd. Van deze vergoeding mag u overigens bepaalde kosten aftrekken, zoals kosten voor scholing en outplacement. In hele bijzondere situaties kunt u zelfs bij ontslag op staande voet de transitievergoeding verschuldigd zijn.

LEES MEER

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Kort ziekteverzuim is normaal geen probleem: u meldt zich ziek en uw salaris wordt gewoon doorbetaald. Anders is het bij langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid of bij ziekte die veroorzaakt wordt door een arbeidsconflict. Bij langdurige ziekte ontstaan soms conflicten over het salaris. Daarbij is juridisch advies vaak noodzakelijk. Dat geldt zeker als u ziek wordt door problemen op uw werk. Soms kan mediation in zo’n geval uitkomst bieden.

LEES MEER

MR. Y. (Yaron) van der Horst

De kennisbank over arbeidsrecht

Call Now Button