Mag een concurrentiebeding

Concurrentiebeding

Met een concurrentiebeding kunt u voorkomen dat een werknemer bij uw concurrent aan de slag gaat. Maar om dat te bereiken, moet het concurrentiebeding helder zijn geformuleerd. Scholtens Advocaten kan u daarbij behulpzaam zijn. In veel gevallen gaat het daarbij om maatwerk.

Twee belangen

Als werkgever neemt u een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst op om te voorkomen dat een werknemer bij uw concurrent gaat werken. Maar een werknemer moet vrij zijn in zijn arbeidskeuze en carrièrekansen. Bij een conflict over een concurrentiebeding moet de rechter een afweging maken tussen deze twee botsende belangen.

Vereisten geldig concurrentiebeding

Een geldig concurrentiebeding moet schriftelijk worden vastgelegd met een meerderjarige werknemer. Neem daarom een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst op of in een arbeidsreglement waarnaar in de arbeidsovereenkomst wordt verwezen. Het opnemen van een concurrentiebeding in een cao heeft geen effect.

Relatiebeding

Naast het concurrentiebeding kennen we ook het relatiebeding en tegenwoordig ook het (sociale) netwerkbeding. In principe zijn beide bedingen een bijzondere vorm van het concurrentiebeding. Daarom gelden ook voor deze bedingen dezelfde hierboven genoemde vereisten.

Formuleer het beding duidelijk

Formuleer een concurrentiebeding duidelijk en zorg dat het betrekking heeft op de functie en het werkgebied van de werknemer. Deze formulering is maatwerk. Voor veel werkgevers hebben wij standaardbedingen per functie laten maken; dat werkt in de praktijk goed. Een goed en afgewogen concurrentiebeding houdt dan ook meestal stand in een procedure.

Concurrentiebeding en contract voor bepaalde tijd

Ook is het sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in principe niet meer toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dat kan nog wel als er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen: maar dan moet u in het concurrentiebeding wel motiveren waarom daar sprake van is. Dat vraagt dus maatwerk en goed advies.

Omzetting van een contract

Als in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd toch een uitgebreid gemotiveerd concurrentiebeding is opgenomen zal dit ook in het volgende contract opnieuw moeten worden opgenomen. Als de overeenkomst na enige tijd overgaat in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, is het de vraag of het concurrentiebeding automatisch mee overgaat. Daarom adviseren we u om bij een omzetting het concurrentiebeding opnieuw schriftelijk vast te leggen danwel op dat moment het beding alsnog aan te gaan als u het beding niet eerder hebt opgenomen in de contracten voor bepaalde tijd. Ook bij functiewijziging doet u er goed aan het concurrentiebeding opnieuw schriftelijk vast te leggen.

Nieuwe werknemer met concurrentiebeding in dienst nemen?

Wilt u een nieuwe medewerker in dienst nemen die nog een concurrentiebeding bij de oude werkgever heeft? Maak dan niet de fout de werking van dat beding te onderschatten. Wij kunnen u adviseren over de kracht en werking van het beding en over de mogelijkheden om het beding aan te tasten.

MR. Y. (Yaron) van der Horst

Specialisaties: arbeidsrecht, agrarisch recht, letselschade, erfrecht en huurrecht.

Call Now Button