Voldoen onze arbeidscontracten?

Voldoen onze arbeidscontracten?

Een arbeidscontract is maatwerk. Afhankelijk van het soort bedrijf neemt u verschillende soorten arbeidsvoorwaarden en bepalingen op. Denk aan proeftijd, opzegtermijn, regeling bij ziekte en onkostenvergoeding. Maar ook geheimhoudingsplicht en een concurrentie- of relatiebeding kan deel uitmaken van het arbeidscontract. Scholtens advocaten & adviseurs helpt u met een op maat gesneden contract.

Soorten arbeidscontracten

Arbeidscontracten zijn er in verschillende soorten en maten, bijvoorbeeld:
• arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
• arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
• oproepovereenkomst
• nulurencontract
• minimum-maximumcontract

Welke arbeidsvoorwaarden?

Afhankelijk van uw wensen kunnen wij u adviseren welk contract het meest passend is. Hoe lang mag de proeftijd duren, hoe vaak mag u de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verlengen, welke opzegtermijn hanteert u en hoe om te gaan met de aanzegplicht? Dit soort vragen kunnen wij eenvoudig voor u beantwoorden. Zo voorkomt u problemen die u veel tijd en geld kunnen kosten. U kunt bij ons zowel terecht voor standaardcontracten (voor de gehele onderneming) als voor maatwerk (voor bijzondere gevallen). Denk bijvoorbeeld aan bonussen of provisie voor medewerkers met een verkooptaak of een contract voor een statutair directeur.

 

Pas op met modellen van het internet

Kopieer niet zomaar modellen van het internet of van anderen. Die bevatten vaak onjuiste of onvolledige bepalingen; ook kunnen de modellen verouderd zijn. Dat kan voor u als werkgever grote schadelijke gevolgen hebben, zeker met de invoering van de Wet Werk & Zekerheid is het goed om te laten controleren of uw contracten wel WWZ-proof zijn. Wilt u toch gebruikmaken van een standaardmodel? Vraag ons dan even met u mee te kijken. Dat kost in de meeste gevallen niet veel en voorkomt veel problemen.

Contract of reglement?

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers regelmatig bij het opstellen van een arbeidsvoorwaardenreglement. Hierin kunt u de arbeidsvoorwaarden goed uitwerken. Het arbeidscontract kan dan beperkt blijven tot de hoofdlijnen. In het reglement kunt u bijvoorbeeld ook aandacht besteden aan:
• gebruik van e-mail en internet op de werkplek
• omgaan met sociale media
• auto van de zaak
• studiekosten

 

MR. Y. (Yaron) van der Horst

Specialisaties: arbeidsrecht, agrarisch recht, letselschade, erfrecht en huurrecht.

Call Now Button