Ontslag op staande voet geven

Wilt u ontslag op staande voet geven?

Ontslag op staande voet is een zwaar sanctiemiddel. Zo’n ontslag is alleen rechtsgeldig in bijzondere omstandigheden, zoals bij diefstal, geweld of bedreiging. De rechter stelt strenge eisen aan een ontslag op staande voet. Scholtens Advocaten kan u adviseren over de te volgen procedure.

Daar is het gat van de deur

U hebt er misschien wel eens mee te maken gehad. Een fikse ruzie, een handgemeen, bedreigingen of een greep uit de kas. In zo’n geval kan een werknemer vaak onmiddellijk vertrekken. In arbeidsrechtelijke zin noemen we dat ‘ontslag op staande voet’. Dat gaat vaak gepaard met de nodige emoties. Het is snel gegeven, maar houdt het ook stand?

Is het ontslag rechtsgeldig?

Een ontslag op staande voet houdt vaak geen stand voor de rechter. Zo’n ontslag voldoet vaak niet aan de strenge eisen die van rechtswege worden gesteld. In de snelheid waarmee het ontslag wordt gegeven, kan er veel misgaan. Als de rechter achteraf vaststelt dat het ontslag niet rechtsgeldig is, moet u mogelijk het loon aan de werknemer blijven doorbetalen. Soms moet u de werknemer zelfs weer tot het werk toelaten. Dit leidt geregeld tot veel frustraties bij werkgevers en het overige personeel.

Wanneer kan ontslag op staande voet wel?

Als u een werknemer wilt ontslaan die zich ernstig misdraagt, is het zaak dat u de juiste route bewandelt. Allereerst gaat u na of het gedrag van de werknemer valt aan te merken als een dringende reden voor ontslag op staande voet. Daarbij is het van belang dat u de feiten goed onderzoekt. Ook mag u als werkgever eerst juridisch advies inwinnen. Dit moet u echter wel binnen een paar dagen doen. De wet eist namelijk dat het ontslag op staande voet zo snel mogelijk wordt gegeven.

Tijdig advies inwinnen

Neem daarom in een zo vroeg mogelijk stadium contact met ons op. Wij kunnen meestal direct een inschatting maken van de situatie en u adviseren hoe u het beste kunt handelen. Ook kunnen wij u adviseren hoe u de feiten het beste kunt onderzoeken en hoe u in de tussentijd met de werknemer moet omgaan. In veel gevallen is het namelijk raadzaam dat u de werknemer zo snel mogelijk informeert. Wij adviseren u graag hoe u dat het beste kunt doen.

MR. Y. (Yaron) van der Horst

Specialisaties: arbeidsrecht, agrarisch recht, letselschade, erfrecht en huurrecht.

Call Now Button