Ontslag

Is er sprake van ontslag of dreigt deze er aan te komen? Dat is niet zomaar mogelijk, maar een reden kan een reorganisatie of een arbeidsconflict zijn. Zowel een werknemer als een werkgever zijn bij ontslag, gebaat bij goed juridisch advies. Een ontslag kan in verschillende situaties aan de orde zijn:

  • bedrijfseconomisch
  • disfunctioneren
  • verwijtbaar handelen
  • verstoorde arbeidsrelatie
  • cumulatiegrond
  • arbeidsongeschiktheid
  • op staande voet
  • in de proeftijd
  • niet-verlengen van tijdelijk contract

Arbeidsovereenkomst

Bij een ontslag speelt de arbeidsovereenkomst ook een rol. Gaat het om een vast contract of een contract voor bepaalde tijd? Wat zijn de afspraken in de arbeidsovereenkomst, is de opzegtermijn gehanteerd, etc.? Zeker bij een ontslag op staande voet zijn er veel haken en ogen. Scholtens advocaten & adviseurs denkt met je mee en zorgt voor passend juridisch advies op maat. Is de reden juist? Hoe zit het met de transitievergoeding of een eventueel concurrentiebeding?

Zowel voor een werkgever als voor een werknemer heeft ontslag gevolgen en kan veel vragen oproepen die voor werkgever en werknemer heel divers en specifiek kunnen zijn. We hebben geprobeerd de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Kies de voor jou van toepassing zijnde categorie en dan krijg je op veel vragen een antwoord. Als arbeidsrechtspecialisten kunnen wij je altijd bijstaan met juridisch advies.

Oriënterend gesprek met arbeidsrecht advocaat

Bij ontslag is het verstandig om een arbeidsrecht advocaat om juridisch advies te vragen. Scholtens advocaten & adviseurs heeft gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten. Of het nu gaat om ontslag op staande voet, reorganisatieontslag of een beëindiging met wederzijds goedvinden via een vaststellingsovereenkomst. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen. In het eerste telefoongesprek overlegt u kort met een van onze advocaten en krijgt u meestal een eerste advies. Vervolgens kunt u een afspraak maken voor een bespreking op ons kantoor. Daarbij maken we een inschatting van uw rechtspositie. Op basis daarvan maken we verder afspraken over de wijze waarop we u het beste kunnen bijstaan en welke kosten daaraan zijn verbonden.

MR. Y. (Yaron) van der Horst

Specialisaties: arbeidsrecht, agrarisch recht, letselschade, erfrecht en huurrecht.

Call Now Button