Ontslagen werknemer

Bent u ontslagen?

Een ontslag kan grote gevolgen voor u hebben. Het ontslagrecht zit sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid ingewikkeld in elkaar, waardoor een verkeerde keuze snel is gemaakt. Bij ontslag of dreigend ontslag is het daarom belangrijk dat u zo snel mogelijk juridisch advies inwint. Bij Scholtens Advocaten bent u daarvoor aan het juiste adres.

Oriënterend gesprek

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen. In het eerste telefoongesprek overlegt u kort met een van onze advocaten en krijgt u meestal een eerste advies. Vervolgens kunt u een afspraak maken voor een bespreking op ons kantoor. Daarbij maken we een inschatting van uw rechtspositie. Op basis daarvan maken we verder afspraken over de wijze waarop we u het beste kunnen bijstaan en welke kosten daaraan zijn verbonden.

Protesteer tegen het ontslag

Teken direct protest aan als u het niet eens bent met het ontslag. Niet elk arbeidsconflict hoeft te eindigen in een ontslag. Ook hoeft een reorganisatie niet altijd te leiden tot úw ontslag. Wij kunnen u meestal vrij eenvoudig helpen bij dit protest. Neem daarom op tijd contact met ons op. Wij kunnen u dan al in een vroeg stadium adviseren. Meestal hoeft dat niet veel te kosten en zo kunt u tijdig uw rechten veilig stellen. Verspeel uw WW-uitkering niet!
Om uw WW-uitkering en WW-rechten veilig te stellen is het belangrijk dat u direct in actie komt tegen het ontslag. Ook bij dreigend ontslag is het van belang tijdig advies in te winnen.

Opzegging met instemming

Uw werkgever kan u ook vragen in te stemmen met de opzegging van uw arbeidsovereenkomst. Dat is een nieuwe ontslagvariant die best wel mogelijkheden biedt voor werkgever en werknemer, maar waarbij juridisch advies onontbeerlijk is. Uw werkgever hoeft dan geen procedure bij het UWV WERKbedrijf of de kantonrechter te doorlopen. Wilt u weten of het verstandig is om met de opzegging in te stemmen, dan is het goed om eerst advies in te winnen.

MR. Y. (Yaron) van der Horst

Specialisaties: arbeidsrecht, agrarisch recht, letselschade, erfrecht en huurrecht.

Call Now Button