Transitievergoeding

Transitievergoeding werknemer

Heb ik recht op een ontslagvergoeding/transitievergoeding?
Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is de bekende kantonrechtersformule komen te vervallen en worden vertrekregelingen nu op een andere wijze ingevuld. De praktijk zal de komende jaren moeten laten zien hoe dit zich gaat ontwikkelen. Er is wel een nieuw type vergoeding in het leven geroepen en dat is de transitievergoeding.

Transitievergoeding

Wanneer uw dienstverband wordt beëindigd en u 2 jaar of langer in dienst bent, heeft u recht op een transitievergoeding. Het maakt daarbij niet uit of uw diensterband door uw werkgever wordt opgezegd, of door de kantonrechter wordt ontbonden. Ook bij opzegging nadat u daarin heeft ingestemd, heeft u recht op een transitievergoeding. Uitgangspunt daarbij is dat als u minimaal 2 jaar in dienst bent geweest u aanspraak heeft op 1/3 maandloon voor elk gewerkt dienstjaar. Vanaf 10 dienstjaren bedraagt de vergoeding een 1/2 maandloon per dienstjaar. En wanneer u meer dan 10 jaar in dienst bent en 50 jaar of ouder bent, bedraagt de vergoeding 1 maandloon per dienstjaar. Uw werkgever mag van deze vergoeding eventueel gemaakte kosten aftrekken, zoals kosten voor scholing en outplacement, maar daarvoor gelden wel strenge regels.

Van advies tot vaststellingsovereenkomst

U kunt ook met uw werkgever afspreken om uw dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen. In dat geval hoeft uw werkgever geen transitievergoeding aan u te betalen, maar kunt u onderling afspraken maken over een andere beëindigingsvergoeding. Neem dan contact op met Scholtens advocaten & adviseurs voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek. Wij kunnen u dan ook een indruk geven van de hoogte van zo’n vergoeding. Ook kunnen we beoordelen of uw werkgever u een reële vergoeding heeft aangeboden. Zo nodig onderhandelen we voor u met uw werkgever. Meestal lukt het om een goede regeling te treffen. Deze wordt dan in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Hiermee stelt u ook uw WW-rechten veilig.

Transitievergoeding werkgever

Wanneer betaal ik de transitievergoeding?
Vrijwel bij alle varianten van ontslag dient u aan het personeel dat twee jaar of langer in dienst is een transitievergoeding te betalen. Zelfs bij ontslag op staande voet kan dat in sommige gevallen aan de orde zijn.

In het algemeen geldt daarbij het uitgangspunt dat vanaf het tweede dienstjaar 1/3 maandloon betaald moet worden voor elk gewerkt dienstjaar. Vanaf 10 dienstjaren bedraagt de vergoeding 1/2 maandloon per dienstjaar. En bij een werknemer die meer dan 10 jaar in dienst is en 50 jaar of ouder is bedraagt de vergoeding 1 maandloon per dienstjaar. Van deze vergoeding mag u overigens bepaalde kosten aftrekken, zoals kosten voor scholing en outplacement.
Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden heeft u niet de wettelijke verplichting om de transitievergoeding te betalen. Voor zo’n beëindiging heeft u echter wel de medewerking nodig van de werknemer en blijkt in de praktijk dat de werknemer vaak pas instemt als hij ook de transitievergoeding ontvangt.

Van advies tot vaststellingsovereenkomst

U kunt ook met uw werknemer afspreken om het dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen. In dat geval hoeft u geen transitievergoeding te betalen, maar kunt u onderling afspraken maken over een andere beëindigingsvergoeding. Neem dan contact op met Scholtens advocaten & adviseurs voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek. Wij kunnen u dan ook een indruk geven van de hoogte van zo’n vergoeding. Ook kunnen we beoordelen of u als werkgever een reële vergoeding heeft aangeboden. Zo nodig onderhandelen we voor u met uw werknemer. Meestal lukt het om een goede regeling te treffen. Deze wordt dan in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Hiermee stelt u ook de WW-rechten veilig.

Call Now Button