Scheiden voor een vaste prijs

Jij en je partner willen scheiden, wat nu? Een echtscheiding is een life-event. Er staat veel op het spel. Hoe gaat de toekomst eruitzien? Hoe zal het financieel gaan? De spanning loopt op. Niet alleen bij de echtgenoten die willen scheiden, maar ook bij de kinderen.

Als je ondernemer bent, dan brengt de scheiding nog meer risico’s met zich mee. Kun je de onderneming ongestoord voortzetten? Zakelijke belangen en emoties lopen door elkaar. Welke keuzes moet je dan maken?

Scheiden: de kosten

Een echtscheiding kan kostbaar zijn. Naast dat je uit elkaar gaat, moet je de verdeling van je vermogen regelen. Ook moet je afspraken maken over de kinderen. De kosten van de mediation  of echtscheidingsadvocaat komen daar dan ook nog bij.

Bij Scholtens advocaten & adviseurs kunt u scheiden voor een vaste prijs:
€ 850 per persoon.

Dit is inclusief alle kosten zoals het griffierecht (van € 314) dat aan de rechtbank moet worden betaald.

Wanneer jullie het eens zijn over de zaken die bij de scheiding geregeld moeten worden, kunnen wij voor jullie de scheiding regelen voor een vaste prijs. Dat wordt ook wel een fixed fee genoemd. Jullie echtscheiding kunnen wij dan behandelen vanaf € 850 inclusief btw per persoon. Dat biedt wat zekerheid in een onzekere tijd.

Echtscheiding op gezamenlijk verzoek

Niet iedere scheiding kan via een gezamenlijk verzoek geregeld worden. Jullie moeten het niet alleen eens zijn over de scheiding. Ook onderwerpen als de verdeling van bezittingen, kinderalimentatie en partneralimentatie moeten geregeld worden. Denk ook aan het ouderschapsplan met de regelingen rondom de kinderen, zoals co-ouderschap en de zorgregeling. Jullie hoeven het nog niet tot in detail eens te zijn, samen zullen we de onderwerpen bespreken en kijken of jullie het eens zijn of worden. Wij kunnen ook de alimentatie berekenen.

Onze familierechtadvocaten (echtscheidingsadvocaten) staan jullie graag bij in deze lastige periode. Dat kan zijn als mediator, als advocaat voor één van jullie of als advocaat voor jullie samen. In dat laatste geval treden wij als advocaat voor jullie samen op. Dan kunnen wij onze dienstverlening voor een vaste prijs aanbieden, zodat jullie precies weten waar je aan toe bent.

Echtscheiding en kinderen

Voor jullie kinderen is jullie echtscheiding een heftige periode. Jullie zijn er samen verantwoordelijk voor om goede regelingen te treffen. Denk aan de hoofdverblijfplaats en de zorgregeling (omgangsregeling). Maar ook kunnen afspraken worden vastgelegd over bijvoorbeeld doktersbezoek, contact met school en nieuwe partners. Wij kunnen jullie daar goed bij begeleiden.

Kinderen kosten geld. Jullie blijven ook na de scheiding samen verantwoordelijk voor de kinderen. Soms is deze verantwoordelijkheid gedeeld met bijvoorbeeld een stiefouder. Dit kan vragen oproepen, zoals ‘wie moet hoeveel bijdragen’, ‘wat hebben de kinderen nodig, wat is de behoefte’ en ‘wie zijn de draagplichtige ouders’. Aan de hand van de wet en jurisprudentie zullen wij jullie vragen beantwoorden en jullie helpen bij het maken van goede afspraken over de kinderalimentatie.

 

Co-ouderschap of een omgangsregeling

Gaan de kinderen bij één ouder wonen en wordt er een zorgregeling (omgangsregeling) afgesproken? Of wordt de zorg verdeeld en spreken jullie co-ouderschap af? Wat past het beste bij jullie situatie en de kinderen? De verschillende opties zullen wij met jullie bespreken.

Daarnaast kunnen jullie allerlei praktische afspraken in het ouderschapsplan vastleggen. Denk aan: hoe communiceren jullie over de kinderen, wie heeft het contact met school, wie gaat met het kind mee naar de huisarts of tandarts, etc. Respectvol ouderschap en stimulatie van de band met beide ouders staat in beginsel voorop. Het is aan jullie om af te spreken hoe gedetailleerd jullie dit soort onderwerpen willen vastleggen in het ouderschapsplan.

Echtscheiding en ondernemers

Voor ondernemers komt er bij een echtscheiding vaak meer kijken. Wat zijn de gevolgen voor de onderneming? Kun je de onderneming voortzetten? Moeten er aandelen worden overgedragen? Het zijn lastige kwesties die niet eenvoudig te behandelen zijn. Familierechtadvocaat Mario Versendaal is financieel goed onderlegd en heeft een uitgebreide ervaring in de ondernemingsrecht. Hij past zijn kennis en ervaring toe bij de advisering in het kader van jullie scheiding. Uitgangspunt is de voortzetting van de onderneming op een verstandige en financieel gezonde manier.

Kun je ook snel scheiden?

Als je het eens bent over de verschillende onderwerpen kan de scheiding in 4 tot 6 weken afgewikkeld zijn. De afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan. Daarna wordt het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank ingediend. De rechtbank zal de echtscheiding uitspreken en ook de onderling gemaakte afspraken formeel bevestigen. Hoe snel een scheiding gaat is deels afhankelijk van de doorlooptijd bij de rechtbank.

Persoonlijk

Wij vinden het belangrijk dat jullie scheiding goed geregeld wordt. Kwaliteit staat voorop. Daarom zijn bij ons advocatenkantoor een uitgebreid intakegesprek, het opstellen van het echtscheidingsconvenant en eventueel het ouderschapsplan, inbegrepen. Deze stukken worden tijdens een tweede uitgebreide bespreking met jullie doorgenomen. Vervolgens wordt het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend.

Wij nemen alle belangrijke en noodzakelijke onderwerpen met jullie door. Dit doen wij tijdens enkele besprekingen, zodat jullie volledig geïnformeerd zijn en eventuele geschilpunten worden uitgebreid besproken. Samen met jullie vinden we dan een goede oplossing.

In tegenstelling tot veel andere partijen, wordt de scheiding dus niet via een invulformulier op internet geregeld. De afspraken zijn persoonlijk en moeten bij jullie passen. Bij een scheiding komt veel kijken. Onze ervaring is dat wij op deze wijze jullie goed van dienst kunnen zijn.

Onze familierechtspecialisten en echtscheidingsspecialisten helpen jullie graag verder en kunnen jullie informeren over de exacte kosten in jullie situatie. Onze advocaten zijn gespecialiseerde familierechtadvocaten.

MR. B.M. (Nardie) van Ham-Oude Elferink

Specialisaties: familierecht en mediation.

Scheiden voor een vaste prijs aanvragen.

Vul dan het contactformulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Scheiden voor een vaste prijs

Call Now Button