Veel gestelde vragen over kinderalimentatie.

Veel gestelde vragen over kinderalimentatie.

In de loop der jaren zijn er in de systematiek van het berekenen van een juist bedrag aan kinderalimentatie de nodige wijzigingen aangebracht, hetgeen in de praktijk leidt tot de nodige vragen. Op de belangrijkste vragen zal ik hieronder ingaan:

Krijg ik vanzelf bericht over een juist bedrag aan kinderalimentatie in mijn situatie?
Nee, als de door u betaalde of ontvangen alimentatie niet meer aansluit bij de nieuwe regeling, zult u zelf actie moeten ondernemen om de vastgestelde alimentatie gewijzigd te krijgen. Daarbij maakt het niet uit of u de alimentatie in onderling overleg heeft vastgesteld, of dat deze door de rechtbank is vastgesteld. U dient er wel bedacht op te zijn dat de mogelijkheid bestaat dat wijziging van kinderalimentatie soms kan betekenen dat er ook wijziging kan optreden in het bedrag dat aan partneralimentatie kan worden betaald.

Kan ik zelf berekenen wat een juist bedrag aan kinderalimentatie is?
Het systeem zoals de rechtbank (en ook de afdeling Sociale Zaken van de gemeentes) dat hanteert is complex. Voor een gemiddelde burger is het dan ook feitelijk niet mogelijk zelf een dergelijke berekening te maken. Dit geldt nog sterker als er sprake is van stiefkinderen of van kinderen aan de zijde van een van beide partners die niet van hen samen zijn, maar uit een eerdere of latere relatie geboren zijn.

Zijn we gebonden aan de rekensystematiek van de rechtbank?
Nee, dat systeem is voor de rechtbanken “slechts” een gekozen werkwijze om ervoor te zorgen dat er landelijk op dezelfde manier gerekend wordt. U en de andere ouder zijn in beginsel vrij om een bedrag aan kinderalimentatie af te spreken dat u beiden redelijk vindt, mits het ook redelijk is. Wel kunnen er problemen ontstaan als de verzorgende ouder een bijstandsuitkering ontvangt en de gemeente van mening is dat de andere ouder meer kan betalen dan is afgesproken. Of als in de toekomst een van beide ouders vindt dat toch geen juiste afspraken zijn gemaakt. Het kan dan lastiger zijn om een afspraak gewijzigd te krijgen.

Hoe kan ik inzicht krijgen in een juist bedrag aan kinderalimentatie volgens de nieuwe regels?
Ons kantoor biedt de mogelijkheid om voor een vaste prijs een berekening te laten maken aan de hand van door u aangeleverde gegevens. U kunt dan in ieder geval beoordelen of het huidige bedrag aan alimentatie nog enigszins aansluit bij de huidige situatie en of het raadzaam is om stappen te zetten om te komen tot wijziging van de alimentatie.

Wat zijn de vervolgstappen als ik wijziging wil?
Indien dat mogelijk is heeft het altijd de voorkeur om te proberen samen met de andere ouder tot nieuwe afspraken te komen. De gemaakte herberekening kan daarbij een hulpmiddel zijn.
Wel is het van groot belang dat een nieuwe afspraak goed op papier gezet wordt en bij voorkeur ook door de rechtbank wordt bekrachtigd. Dit laatste kan overigens uitsluitend via een advocaat. Als het niet mogelijk is om in overleg tot nieuwe afspraken te komen kan een procedure bij de rechtbank worden gestart, waarin wordt gevraagd om een nieuwe beslissing.

mr. Nardie van Ham-Oude Elferink
mr. Mario Versendaal

MR. B.M. (Nardie) van Ham-Oude Elferink

Call Now Button