Go to menu
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren Accepteren zie ook onze privacy- en cookieverklaring

Direct contact opnemen? Wij zijn dagelijks bereikbaar via 0527 618333 of via info@scholtensadvocaten.nl

Kennisbank

Kun je salaris claimen op basis van een werkgeversverklaring voor je hypotheek?

· 14 mar. 2023

Het komt regelmatig voor dat een werknemer een werkgeversverklaring nodig heeft. Bijvoorbeeld voor het verkrijgen van een hypotheek of voor een huurwoning. Maar welke rechten kan een werknemer nu ontlenen aan een dergelijke verklaring. Kun je de werkgever daar aan houden? Bijvoorbeeld wanneer daarin staat dat de werkgever van plan is om de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te verlengen? Deze en andere vragen komen in deze blog aan bod. Verder zal ik ingaan op de vraag of je ook aanspraak kunt maken op loonbestanddelen, indien deze in de werkgeversverklaring worden genoemd.

Lees verder

Automatisch gezag door erkenning vanaf 1 januari 2023

· 28 feb. 2023

Na een lang en moeizaam politiek proces is eindelijk een belangrijke wetswijziging doorgevoerd voor stellen die niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben, en binnen die relatie een kind wordt geboren. De biologische moeder is altijd vanaf de geboorte direct ook de juridische moeder, maar de vader is niet automatisch de juridische vader. Daarvoor is nodig dat de man het kind erkent. Dat dient te gebeuren bij de burgerlijke stand van de gemeente. Dat kan al tijdens de zwangerschap, maar ook na de geboorte.

Lees verder

Liefde op het werk – ❤️❤️-emoji’s reden voor ontslag?

· 14 feb. 2023

Vandaag is het Valentijnsdag 2023, een dag waarop (al dan niet heimelijk) geliefden elkaar extra aandacht geven met bijvoorbeeld cadeautjes, bloemen of kaarten. Hoe is het eigenlijk gesteld met de liefde in de arbeidsrechtpraktijk? We weten immers dat uit onderzoek blijkt dat redelijk wat liefdesrelaties ontstaan tussen collega’s op het werk.

Lees verder

Zelfstandigen opgelet: sneller tóch een arbeidsovereenkomst!

· 20 dec. 2022

Zelfstandigen opgelet: sneller tóch een arbeidsovereenkomst!

Het kabinet wil al langer meer regels voor zzp’ers. Schijnconstructies, waarbij zzp’ers eigenlijk gewoon werknemers zijn, liggen onder vuur. Denk aan de recente rechtszaken tegen Uber en Deliveroo. Het kabinet heeft op 16 december 2022 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin meer duidelijk wordt over de plannen, waarvan men hoopt dat die uiteindelijk per 1 januari 2025 kunnen worden gerealiseerd. Ik neem u in dit bericht graag alvast mee in de plannen en de consequenties die dit straks gaat hebben voor de arbeidsmarkt.

Lees verder

Uitzendbeding in strijd met wet?

· 14 dec. 2022

Uitzendbeding in strijd met wet?

Op 23 september 2022 heeft advocaat-generaal De Bock in een zaak bij de Hoge Raad geadviseerd dat het uitzendbeding in sommige gevallen in strijd is met de wet. Wat is een uitzendbeding en waarom moeten uitzendbureaus, inleners en uitzendkrachten op hun hoede zijn?

Lees verder

Gewijzigde rol van woonlasten bij partneralimentatie

· 14 dec. 2022

Gewijzigde rol van woonlasten bij partneralimentatie
Per 1 januari 2023 zullen voor rechters de rekenregels voor het berekenen van de draagkrachtruimte voor het betalen van partneralimentatie veranderen.

Lees verder

Het nieuwe nevenwerkzaamhedenbeding in de praktijk

· 7 dec. 2022

Per 1 augustus 2022 is de Wet Implementatie EU-Richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Onderdeel van die wet is een nieuw wetsartikel over nevenwerkzaamheden, namelijk het nieuwe artikel 7:653a BW.

Dat nieuwe artikel verklaart dat een beding dat de werknemer verbiedt nevenwerkzaamheden te verrichten, of hem daarin beperkt, nietig is, tenzij de werkgever voor dat beding een objectieve reden heeft. Met andere woorden: een verbod of beperking op het verrichten van nevenwerkzaamheden mag niet meer, tenzij je er een goede reden voor hebt.

Inmiddels is deze wet al enkele maanden in werking. Hoe wordt ermee omgegaan in de rechtspraak?

Lees verder

Grensoverschrijdend gedrag: geen transitievergoeding?

· 4 oct. 2022

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in een afhankelijkheidsrelatie op het werk niet automatisch ernstig verwijtbaar handelen oplevert. De ontslagen werknemer behoudt in beginsel recht op een transitievergoeding. Hoe zit dat?

Lees verder

Gezamenlijk gezag ouder met niet-ouder

· 19 sep. 2022

Medegezag van een niet-ouder

Het is niet altijd vanzelfsprekend dat een kind wordt geboren in een gezin met twee ouders. Daar kunnen vele redenen voor zijn. Soms is het een bewuste keuze van een vrouw om alleen een kind te krijgen. In andere situaties is een zwangerschap niet gepland en staat de vrouw er onbedoeld alleen voor.

Lees verder

Disfunctionerende werknemer: werk aan de winkel!

· 16 sep. 2022

Een werkgever ziet natuurlijk graag dat werknemers goed functioneren. Dat is niet alleen goed voor de omzet, maar zeker ook voor medewerkers zelf. Wanneer je je werk goed doet, draagt dat vaak bij aan het werkplezier en een goede werksfeer. Maar in de praktijk hebben werkgevers helaas nog wel eens te maken met een disfunctionerende werknemer. Voor werkgevers is dit vaak een lastige situatie. Wanneer is sprake van disfunctioneren en hoe ga je er nou mee om?

Lees verder