Home/ Bouwrecht

Bouwrecht

Bouwprojecten zijn vaak complex, langdurig en kapitaalintensief. Hierdoor kunnen er allerlei discussies tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ontstaan. Denk aan vragen over het bestek, de oplevering en meer- of minderwerk. Juridisch advies en bijstand bij arbitrages is daarom vaak gewenst. Scholtens advocaten & adviseurs heeft de nodige aannemers als cliënt en werkt ook voor veel andere bedrijven in de bouwsector. Hierdoor beschikken we ook op dit gebied over de nodige expertise.

Vragen over bouwrecht

Wat moet er in een bouwovereenkomst staan?

Het succesvol laten verlopen van een bouwproject valt of staat met het maken van heldere complete afspraken voordat de bouw start. Die afspraken moeten vastgelegd worden in een bouwovereenkomst, een document wat juridisch wordt aangeduid als een overeenkomst van (onder)aanneming van werk. Een goede overeenkomst zorgt er niet alleen voor dat iedere betrokkene weet wat er moet gebeuren en wat het eindresultaat moet zijn, maar het zorgt er ook voor dat geschillen voorkomen worden of gemakkelijk beslecht kunnen worden.

LEES MEER

Waar moet ik op letten bij meerwerk?

Wat is meerwerk?
Van meerwerk is sprake indien er naast de afgesproken werkzaamheden nog andere werkzaamheden verricht moeten worden. Of werkzaamheden als meerwerk bestempeld moeten worden is dus afhankelijk wat partijen oorspronkelijk overeengekomen zijn.

Contractuele bepalingen
In veel overeenkomsten en algemene voorwaarden is bepaald dat meerwerk uitsluitend uitgevoerd mag worden wanneer de opdrachtgever daartoe schriftelijk opdracht geeft aan de aannemer. In sommige bouwovereenkomsten of algemene voorwaarden is bepaald dat meerwerk tot een bepaald percentage van de oorspronkelijke aanneemsom niet gedeclareerd mag worden, veelal omdat minderwerk dan ook niet direct leidt tot aanpassing van de aanneemsom.

LEES MEER

Wat moeten we doen bij problemen met de oplevering?

Wat is een oplevering
De oplevering van het werk vormt de formele afronding van de uitvoering van de werkzaamheden. Veelal bestaat de oplevering uit een voor- en eindinspectie waarbij partijen het werk inspecteren en kijken of het werk naar behoren is uitgevoerd. De oplevering is vaak ook het moment waarop de aannemer haar slottermijn bij de opdrachtgever mag factureren.

Opleverpunten
Regelmatig komen bij de oplevering zaken naar voren die niet goed zijn, de zogeheten opleverpunten. Het is belangrijk dat die zaken schriftelijk worden vastgelegd in een opleverrapport of proces-verbaal van oplevering. Wanneer die opleverpunten terecht zijn, dient de aannemer van de opdrachtgever nog een redelijke termijn te krijgen om deze punten te herstellen of alsnog uit te voeren. Dit kan voor een opdrachtgever een aanleiding zijn om de betaling van de slottermijn nog niet te laten plaatsvinden.

LEES MEER

MR. H.K. (Harry) Scholtens

Specialisaties: arbeidsrecht, ondernemingsrecht

Call Now Button