Oplevering

Wat is een oplevering

De oplevering van het werk vormt de formele afronding van de uitvoering van de werkzaamheden. Veelal bestaat de oplevering uit een voor- en eindinspectie waarbij partijen het werk inspecteren en kijken of het werk naar behoren is uitgevoerd. De oplevering is vaak ook het moment waarop de aannemer haar slottermijn bij de opdrachtgever mag factureren.

Opleverpunten

Regelmatig komen bij de oplevering zaken naar voren die niet goed zijn, de zogeheten opleverpunten. Het is belangrijk dat die zaken schriftelijk worden vastgelegd in een opleverrapport of proces-verbaal van oplevering. Wanneer die opleverpunten terecht zijn, dient de aannemer van de opdrachtgever nog een redelijke termijn te krijgen om deze punten te herstellen of alsnog uit te voeren. Dit kan voor een opdrachtgever een aanleiding zijn om de betaling van de slottermijn nog niet te laten plaatsvinden.

Wel of geen opleverpunten?

Of bepaalde zaken opleverpunten zijn die behoren tot de verantwoordelijkheid van een aannemer, is vaak onderwerp van discussie. Wanneer partijen niet tot overeenstemming komen, kan een rechter of een arbiter gevraagd worden om daarover een oordeel te vellen. Daarbij kijkt een rechter of arbiter naar wat partijen oorspronkelijk voor afspraken gemaakt hebben en wat een opdrachtgever in redelijkheid van een aannemer mag verwachten.

Geen uitvoering opleverpunten

Wanneer de opleverpunten niet goed door de aannemer worden uitgevoerd of aangepakt worden, is het zaak om de aannemer daarvan schriftelijk in kennis te stellen en te zorgen dat de (resterende) opleverpunten goed zijn vastgelegd door daarvan bijvoorbeeld foto’s te maken of een deskundige hierover een rapportage te laten opstellen. Pas wanneer de aannemer duidelijk een kans om de opleverpunten te verhelpen heeft genegeerd, zou de opdrachtgever een derde kunnen vragen om de werkzaamheden uit te gaan voeren. Ons advies is echter wel om, voordat daartoe wordt overgegaan, eerst juridisch advies in te winnen.

MR. H.K. (Harry) Scholtens

Specialisaties: arbeidsrecht, ondernemingsrecht

Call Now Button