Werknemer ontslaan

Werknemer ontslaan ?

Bij een reorganisatie of bij een arbeidsconflict moet u vaak een merknemer ontslaan. Dat kan in principe op twee manieren: via het UWV WERKbedrijf of de kantonrechter. In beide gevallen bent u gebaat bij een goed advies, bijvoorbeeld over de toepassing van het afspiegelingsbeginsel of de juiste ontslaggrond om tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter te kunnen komen. Scholtens Advocaten denkt met u mee en zorgt voor een advies op maat.

Soorten ontslag

In Nederland kunt u als werkgever op de volgende manieren de arbeidsovereenkomst met uw werknemers beëindigen:
• Opzegging met toestemming van het UWV WERKbedrijf
• Ontbinding via de kantonrechter
• Opzegging met instemming van de werknemer
• Beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden
• Ontslag op staande voet

De juiste keuze

Het is voor u als werkgever niet altijd eenvoudig om een keuze te maken uit deze ontslagroutes. Bij de meeste ontslagroutes moet u bovendien de vertrekkende werknemer die twee jaar of langer in dienst is, ook een transitievergoeding betalen. Afhankelijk van de ontslagreden en de situatie binnen uw bedrijf moet u beoordelen welk type ontslag het meest passend is. Daarbij spelen ook de (persoonlijke) omstandigheden van de werknemer een belangrijke rol. Een verkeerde keuze kan ervoor zorgen dat u het dienstverband niet of niet op de gewenste termijn kunt beëindigen. Het kan ook betekenen dat u langer loon moet blijven doorbetalen. In sommige gevallen leidt een onjuiste keuze ook tot een onnodige hoge afvloeiingsregeling. Een werknemer ontslaan gaat dus niet zomaar, maar vooraf goed alles regelen en uitzoeken zorgt voor een soepele beëindiging.

MR. Y. (Yaron) van der Horst

Specialisaties: arbeidsrecht, agrarisch recht, letselschade, erfrecht en huurrecht.

Call Now Button