Wat kan ik doen bij geschillen over de verdeling?

Geschillen over de verdeling

Wanneer u als erfgenamen het niet eens kunt worden over de verdeling van de erfenis, kunt u via de rechter een externe vereffenaar laten benoemen. Deze kan als onpartijdig persoon de verdeling en afwikkeling van de erfenis op zich nemen.

Maar wat kunt u doen als een of meerdere erfgenamen niet willen meewerken aan een bepaalde verdeling? Het huis van de overledene moet bijvoorbeeld verkocht worden en u wordt het niet eens over de vraagprijs.

In sommige gevallen kunt u de rechter dan inschakelen om te weigerachtige erfgenamen te dwingen alsnog hun medewerking te verlenen of het huis te laten verkopen zonder hun medewerking. Ook kan in sommige gevallen de rechter worden gevraagd te bepalen hoe de erfenis moet worden verdeeld, als u daar als erfgenamen onderling niet uit komt.

MR. Y. (Yaron) van der Horst

Specialisaties: arbeidsrecht, agrarisch recht, letselschade, erfrecht en huurrecht.

Call Now Button