Wat is de taak van de executeur?

Taak van de executeur

Een executeur wordt in het testament aanwezen. Hij kan een van de erfgenamen zijn, maar de overledene kan er ook voor hebben gekozen om een onafhankelijk iemand aan te wijzen. De executeur zorgt voor de boedelbeschrijving en regelt de verdeling van de erfenis. Hij zorgt dat alle schuldeisers worden betaald en regelt vaak ook de uitvaart. Bij het einde van zijn taak, legt hij rekening en verantwoording af aan de erfgenamen over het door hem gevoerde beheer.

 

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de executeur?

Als u van mening bent dat de executeur zijn taken niet goed vervult kunt u hem in het uiterste geval via de rechter vragen om rekening en verantwoording te laten afleggen over het gevoerde beheer over de boedel. Zo kunt u misschien een beter inzicht krijgen in hetgeen tot dan toe door de executeur is gedaan. In het uiterste geval kunt u ook de rechter vragen om de executeur te ontslaan. Dat zal niet snel gebeuren, omdat een executeur op grond van het testament is benoemd. Alleen bij gewichtige redenen kan de rechter een executeur ontslaan.

MR. Y. (Yaron) van der Horst

Specialisaties: arbeidsrecht, agrarisch recht, letselschade, erfrecht en huurrecht.

Call Now Button