Wanneer heb ik recht op een vast contract?

Ketenregeling

Als u werkzaam bent op basis van een contract voor bepaalde tijd, heeft u in beginsel recht op een vast contract indien er sprake is van het vierde contract dan wel indien de termijn van drie jaar is verstreken dan wel indien de onderbreking minder dan 6 maanden is geweest. Met andere woorden uw werkgever heeft de mogelijkheid om 3 contracten gedurende 3 jaar aan te gaan en vervolgens een onderbreking in te bouwen van minimaal 6 maanden zonder dat er een vast contract ontstaat. Na deze 6 maanden gaat de keten dan weer opnieuw lopen.

Afwijking in de uitzendbranche bij cao

Afwijkingen hierop zijn mogelijk. De uitzendbranche heeft hiervan gebruik gemaakt. Het is voor een uitzendbureau mogelijk om een uitzendkracht gedurende 5,5 jaar uit te lenen steeds op basis van een contract voor bepaalde tijd. Daarnaast is ook een afwijking in de cao toegestaan voor seizoensarbeid, waarbij de werknemer vanwege klimatologische omstandigheden maximaal 9 maanden per jaar aan het werk kan zijn. De onderbreking behoeft dan ten hoogste 3 maanden te zijn.

Voorafgaande (uitzend)overeenkomsten tellen mee?

Voor de berekening van de ketenregeling dienen ook uw voorafgaande uitzendovereenkomsten meegeteld te worden. Dit geldt eveneens indien er sprake is van opvolgend werkgeverschap en u min of meer steeds dezelfde werkzaamheden heeft verricht maar dan wel voor verschillende werkgevers.

Indien u vragen heeft over dit onderwerp of graag wilt weten of er bij u inmiddels een vast contract is ontstaan dan kunt u contact opnemen met ons kantoor

MR. Y. (Yaron) van der Horst

Specialisaties: arbeidsrecht, agrarisch recht, letselschade, erfrecht en huurrecht.

Call Now Button