Wanneer betaal ik transitievergoeding?

Transitievergoeding ontslag

Vrijwel bij alle varianten van ontslag dient u aan het personeel een transitievergoeding betalen. Daarbij geldt het uitgangspunt dat 1/3 maandloon betaald moet worden voor elk gewerkt dienstjaar. De transitievergoeding bent u al verschuldigd vanaf de eerste dag van het dienstverband. Dus ook wanneer het ontslag plaatsvindt tijdens de proeftijd. Van deze vergoeding mag u overigens bepaalde kosten aftrekken, zoals kosten voor scholing en outplacement. In hele bijzondere situaties kunt u zelfs bij ontslag op staande voet de transitievergoeding verschuldigd zijn.

Transitievergoeding wederzijds goedvinden

Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden heeft u niet de wettelijke verplichting om de transitievergoeding te betalen. Voor zo’n beëindiging heeft u echter wel de medewerking nodig van de werknemer en blijkt in de praktijk dat de werknemer vaak pas instemt als hij in ieder geval ook de transitievergoeding ontvangt.

MR. Y. (Yaron) van der Horst

Specialisaties: arbeidsrecht, agrarisch recht, letselschade, erfrecht en huurrecht.

Call Now Button