Vragen over contractenrecht

Advisering contracten

Bij zaken doen hoort ook het maken van afspraken. Ondernemers kunnen gelukkig veel zaken onderling regelen zonder een contract nodig te hebben. Zaken doen heeft voor een belangrijk deel te maken met vertrouwen. Toch zijn goede contracten (of overeenkomsten, beide termen worden in de praktijk door elkaar gebruikt) in veel situaties van cruciaal belang. Contracten kunnen worden opgesteld tussen particulieren, bedrijven en tussen een bedrijf en particulier. Maar wanneer is het handig om  een contract op te stellen?

Contract opstellen

Een contract opstellen doe je om de belangen van beide partijen vast te leggen. Wanneer je  zaken met elkaar gaat doen, is het handig om de afspraken vooraf duidelijk te hebben. Ook kan het zijn dat er al een tijd een samenwerking gaande is. De belangen kunnen voor beide partijen groter worden. Het is prettig wanneer de zaken dan goed geregeld zijn. Een goed contract biedt dan uitkomst!

De tussen partijen gemaakte afspraken worden vastgelegd in een contract. Beide partijen zijn akkoord gegaan met de (vastgelegde) voorwaarden om samen te werken. Gelukkig blijft een contract vaak onaangeraakt liggen, maar soms gaat het ook mis. Op zo’n moment is het handig dat je terug kunt kijken naar wat de werkelijke afspraken zijn. Een contract heb je in de praktijk vaak pas nodig als de situatie niet meer onderling opgelost kan worden. In een goed contract kunnen partijen dan teruglezen welke afspraken zij daadwerkelijk gemaakt hebben.

3 tips voor het opstellen van een contract

  • schrijf op waarom de overeenkomst wordt gesloten (dat doe je in de considerans)
  • wees duidelijk in de overeenkomst: schrijf de afspraken goed en helder uit
  • laat bevoegde partijen het contract ondertekenen.

Wees dus duidelijk, omschrijf zo helder en simpel mogelijk waar het om gaat. Een uitgebreide omschrijving van afspraken is achteraf makkelijker te begrijpen (en uit te leggen) dan een beknopte samenvatting op hoofdpunten.

De considerans is ook zeer belangrijk. Daar staat in waarom de overeenkomst wordt gesloten. In geval van problemen kijkt de rechter daar ook nadrukkelijk naar, juist ook om de inhoud van afspraken uit te leggen.

Wanneer is een contract rechtsgeldig?

Zelfs als alles duidelijk omschreven is, kan het met het ondertekenen toch nog fout gaan. Iemand kan minderjarig zijn of niet bevoegd tot het sluiten van een overeenkomst. Is de persoon die tekent wel tekeningsbevoegd? Voor welk bedrijf of voor welk bedrag? Wie de bevoegde persoon is om te tekenen namens een bedrijf kan opgevraagd worden bij de Kamer van Koophandel. Hier kan je informatie over het bedrijf vinden. Dat kost slechts een paar euro en kan veel problemen voorkomen.

Tegenwoordig is een overeenkomst op papier niet altijd meer noodzakelijk. Wel heeft een schriftelijke overeenkomst nog altijd de voorkeur. Afspraken zijn dan makkelijk terug te vinden. Een overeenkomst mag bijvoorbeeld ook in een mail omschreven zijn, of zelfs in een app. Als alles maar duidelijk omschreven is, en duidelijk is dat er overeenstemming is. Een schriftelijke en ondertekende overeenkomst heeft nog altijd de voorkeur, omdat daarmee eenvoudiger is te bewijzen welke afspraken zijn gemaakt. En in een enkel geval schrijft de wet voor dat een afspraak schriftelijk moet zijn vastgelegd.

Contract ontbinden of beëindigen, contractsovername

Naast het opstellen van een contract kan het ook voorkomen dat je juist een contract wilt ontbinden of een contractsovername wilt doen. Hoe moeilijk of makkelijk dit is hangt af van het opgestelde contract en hoe de betrokken partijen hierin staan. In een contract of overeenkomst kun je hier al afspraken over maken. Dan is het voor partijen duidelijk in welke gevallen zij de overeenkomst kunnen en mogen ontbinden. Ook kan bijvoorbeeld worden vastgelegd dat contractsovername niet is toegestaan, of uitsluitend onder bepaalde voorwaarden mag.

Bij het sluiten van een contract kunnen meteen afspraken worden gemaakt over de beëindiging van het contract. Denk aan afspraken over de duur van de overeenkomst, de wijze waarop deze kan worden beëindigd en de opzegtermijn die in acht genomen moet worden. Ook kunnen afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld een vergoeding die moet worden betaald indien een contract tussentijds wordt beëindigd.

Vaak worden ook afspraken gemaakt over het beëindigen van een overeenkomst wanneer zich een bepaalde gebeurtenis voordoet. Hierbij kun je denken aan het faillissement van een partij, maar ook de situatie waarin een partij een andere eigenaar krijgt. Door vast te leggen dat in een bepaalde situatie de overeenkomst direct is beëindigd kan voorkomen worden dat je vast zit aan het contract terwijl je dat niet meer wilt.

Scholtens advocaten & adviseurs kan je adviseren over jouw contracten/overeenkomsten en de huidige contracten tegen het licht houden. Hiervoor hebben wij ook het MKB abonnement met de Juridisch bedrijfsscan in het leven geroepen. Onder dat abonnement kunnen ondernemers hun contracten bijvoorbeeld juridisch laten scannen. Klik hier voor informatie over het MKB Abbonement 

Voor verdere vragen of advies kun je contact opnemen met ons kantoor: 0527-618333.

MR. H.K. (Harry) Scholtens

Specialisaties: arbeidsrecht, ondernemingsrecht

Call Now Button