Testament of niet?

Een testament is een notariële akte waarin iemand verklaart hoe zijn bezittingen verdeeld moeten worden. Meestal worden de bezittingen nagelaten aan de naaste familieleden zoals de partner en de kinderen. Ook kan het testament legaten bevatten. Dit zijn bepalingen waarin vermeld staat dat bijzondere goederen of een som geld aan een bepaald iemand wordt nagelaten. Ook wanneer iemand zijn partner of kinderen wil onterven, zal dat in een testament moeten worden opgenomen.

Wat als er geen testament is?

Als er geen testament is, en de overledene had een echtgenoot of partner (langstlevende), gaan alle bezittingen van de overledene naar de langstlevende. Eventuele kinderen krijgen een vorderingsrecht op de langstlevende. Dat is bijna altijd een geldvordering die pas opeisbaar wordt, wanneer de langstlevende overlijdt of hertrouwt. Als de overledene geen echtgenoot of partner had, zijn de kinderen erfgenamen en zullen zij de erfenis moeten verdelen.

MR. Y. (Yaron) van der Horst

Specialisaties: arbeidsrecht, agrarisch recht, letselschade, erfrecht en huurrecht.

Call Now Button