Reorganisatie en sanering

Ons bedrijf staat voor een reorganisatie

Bij een reorganisatie is het vaak nodig medewerkers te ontslaan. Dat kan op verschillende manieren. In alle gevallen bent u gebaat bij een goed advies, bijvoorbeeld over de toepassing van het afspiegelingsbeginsel. Scholtens advocaten & adviseurs denkt met u mee en zorgt voor een advies op maat.

Soorten ontslag bij een reorganisatie

Sinds 1 juli 2015 heeft u als werkgever in geval van bedrijfseconomische redenen de volgende manieren om het dienstverband met uw werknemers te beëindigen:

  • opzegging met instemming van de werknemer
  • opzegging met toestemming van het UWV WERKbedrijf
  • beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden

Welke weg u ook gaat bewandelen, u bent gebaat bij een goed advies! Bijvoorbeeld over de toepassing van het afspiegelingsbeginsel, de hoogte van de transitievergoeding, de herplaatsingsmogelijkheden etc.

MR. M.W.G. (Mario) Versendaal

Specialisaties: ondernemingsrecht, algemeen civiel recht, agrarisch contractenrecht, insolventierecht en zekerhedenrecht.

Call Now Button