Ontslag op staande voet werknemer en werkgever

Ontslag op staande voet is het zwaarste ontslagmiddel voor een Werkgever en er mag niet zo maar gebruik van gemaakt worden. In de praktijk komt het echter nog regelmatig voor. Maar in veel gevallen houdt zo’n ontslag bij de rechter geen stand. Als de rechter het ontslag afwijst, is een werknemer nog steeds in dienst en behoudt aanspraak op loon. Wel moet de werknemer dan ook beschikbaar blijven voor werk.

Redenen voor Ontslag op staande voet

 Een werkgever kan een werknemer alleen bij een dringende redenen op staande voet ontslaan. Dringende redenen zijn bijvoorbeeld:

  • oplichting of valsheid in geschrifte
  • ernstig disfunctioneren
  • onder invloed van drank/drugs op het werk zijn
  • diefstal of verduistering
  • belediging of bedreiging van de werkgever of zijn familie
  • herhaaldelijk werkinstructies niet opvolgen
  • anderen in gevaar brengen

Het is heel belangrijk dat de juiste route bewandelt, voor een werkgever maar ook als u op staande voet ontslagen bent. Heeft u vragen over de ontslagprocedure of wilt u juridisch advies? Neem dan contact op.

Ontslagen op staande voet?

Bent u op staande voet ontslagen?

Dit kan vaak niet zomaar en u als werknemer komt bij ontslag op staande voet u ineens op straat te staan. Daarmee bent u niet alleen uw baan kwijt, maar ook uw inkomen en uw recht op een WW-uitkering. Het is het van belang dat u snel protest aantekent tegen zo’n ontslag en een procedure tegen uw werkgever start. De arbeidsrechtadvocaten van Scholtens Advocaten kunnen u daarbij helpen.

Direct procedure starten

Bij ontslag op staande voet is juridisch advies onontbeerlijk. Scholtens advocaten kan beoordelen of van een dringende reden sprake is en of uw werkgever bij het ontslag de juiste procedure heeft gevolgd. Wij maken dan een inschatting van uw kansen en helpen u met het starten van een gerechtelijke procedure. Als werknemer kunt u het ontslag namelijk alleen ongeldig laten verklaren, door binnen twee maanden een procedure tegen uw werkgever te starten. Daarin kan dan gevraagd worden om het loon aan u door te betalen en te eisen dat u weer aan het werk mag (wedertewerkstelling).

Ontslagen op staande voet, werkgever

Daar is het gat van de deur

Het ontslag op staande voet is een zwaar sanctiemiddel. Zo’n ontslag is alleen rechtsgeldig in bijzondere omstandigheden, u heeft er misschien wel eens mee te maken gehad zoals; diefstal, geweld of bedreiging. Dat gaat vaak gepaard met de nodige emoties en in zo’n geval kan een werknemer vaak onmiddellijk vertrekken. Het ontslag op staande voet is snel gegeven maar houdt het ook stand? De rechter stelt namelijk strenge eisen aan een ontslag op staande voet. Scholtens Advocaten kan u adviseren over de te volgen procedure.

Is het ontslag rechtsgeldig?

Allereerst gaat u na of het gedrag van de werknemer valt aan te merken als een dringende reden voor ontslag op staande voet. Daarbij is het van belang dat u de feiten goed onderzoekt. Een ontslag op staande voet houdt vaak geen stand voor de rechter. Zo’n ontslag voldoet vaak niet aan de strenge eisen die van rechtswege worden gesteld. In de snelheid waarmee het ontslag wordt gegeven, kan er veel misgaan. Als de rechter achteraf vaststelt dat het ontslag niet rechtsgeldig is, moet u mogelijk het loon aan de werknemer blijven doorbetalen. Soms moet u de werknemer zelfs weer tot het werk toelaten. Dit leidt geregeld tot veel frustraties bij werkgevers en het overige personeel.

Tijdig advies inwinnen

U mag u als werkgever eerst juridisch advies inwinnen, dit moet u echter wel binnen een paar dagen doen. De wet eist namelijk dat het ontslag op staande voet zo snel mogelijk wordt gegeven. Neem daarom in een zo vroeg mogelijk stadium contact met ons op. Wij kunnen meestal direct een inschatting maken van de situatie en u adviseren hoe u het beste kunt handelen. Ook kunnen wij u adviseren hoe u de feiten het beste kunt onderzoeken en hoe u in de tussentijd met de werknemer moet omgaan. In veel gevallen is het namelijk raadzaam dat u de werknemer zo snel mogelijk informeert. Wij adviseren u graag hoe u dat het beste kunt doen.

MR. Y. (Yaron) van der Horst

Specialisaties: arbeidsrecht, agrarisch recht, letselschade, erfrecht en huurrecht.

Call Now Button