Ontslag op staande voet

Ik ben op staande voet ontslagen

Bij ontslag op staande voet kunt u als werknemer ineens op straat komen te staan. Daarmee bent u niet alleen uw baan kwijt, maar ook uw inkomen en uw recht op een WW-uitkering. Het is daarom van belang dat u snel protest aantekent tegen zo’n ontslag en een procedure tegen uw werkgever start. Scholtens advocaten kan u daarbij helpen.

Het ontslag op staande voet is het zwaarste ontslagmiddel. Werkgevers mogen hier niet snel gebruik van maken. In de praktijk komt het ontslag op staande voet echter nog regelmatig voor. Maar in veel gevallen houdt zo’n ontslag bij de rechter geen stand. Als de rechter het ontslag afwijst, bent u nog steeds in dienst en behoudt u uw aanspraak op loon. U moet dan wel voor het werk beschikbaar blijven.

Ontslag alleen bij dringende reden

Alleen bij een dringende reden mag een werkgever een werknemer op staande voet ontslaan. Dringende redenen zijn bijvoorbeeld:
• oplichting of valsheid in geschrifte
• ernstig disfunctioneren
• onder invloed van drank/drugs op het werk zijn
• diefstal of verduistering
• belediging of bedreiging van de werkgever of zijn familie
• herhaaldelijk werkinstructies niet opvolgen
• anderen in gevaar brengen

Direct procedure starten

Bij ontslag op staande voet is juridisch advies onontbeerlijk. Scholtens Advocaten kan beoordelen of van een dringende reden sprake is en of uw werkgever bij het ontslag de juiste procedure heeft gevolgd. Wij maken dan een inschatting van uw kansen en helpen u met het starten van een gerechtelijke procedure. Als werknemer kunt u het ontslag namelijk alleen ongeldig laten verklaren, door binnen twee maanden een procedure tegen uw werkgever te starten. Daarin kan dan gevraagd worden om het loon aan u door te betalen en te eisen dat u weer aan het werk mag (wedertewerkstelling).

MR. Y. (Yaron) van der Horst

Specialisaties: arbeidsrecht, agrarisch recht, letselschade, erfrecht en huurrecht.

Call Now Button