Zorgeloos op vakantie

Zorgeloos op vakantie

Gescheiden ouders die met hun kinderen op vakantie willen gaan, zullen ook met de andere ouder rekening moeten houden. De andere ouder heeft namelijk ook recht op vakantie met de kinderen en de kinderen willen meestal ook met de andere ouder mee op vakantie. In de meeste gevallen overleggen de ouders van te voren wat hun plannen zijn en is er geen probleem. Maar wat als ouders daar niet uitkomen? Veel problemen liggen dan op de loer, die de vakantie en de voorpret behoorlijk kunnen verpesten. Vandaar dat ik in deze bijdrage zal ingaan op de diverse zaken waar gescheiden ouders met vakantieplannen op moeten letten.

Omgang
De meeste ouders die uit elkaar zijn, hebben een zorgregeling afgesproken. Vaak hebben de kinderen bij de ene ouder hun hoofdverblijf en gaan ze geregeld naar de andere ouder toe om daarmee omgang te hebben. Dat kan variëren van een weekend tot een hele week per 14 dagen. Meestal worden er ook afspraken gemaakt over de vakanties.
Wat nu als beide ouders in dezelfde vakantieperiode met de kinderen op vakantie willen gaan? Bijvoorbeeld vanwege het werk of de wensen van het nieuwe gezin dat hij/ zij inmiddels heeft gevormd. Als dit niet door ‘geven en nemen’ is op te lossen, kan dit een lastig conflict opleveren. In dat geval kan hulp worden ingeschakeld van een mediator. Die kan vanuit diens professie proberen de ouders alsnog op een lijn te krijgen en zo het probleem tot een oplossing te brengen. Als ook dat niet lukt zou uiteindelijk de rechter gevraagd kunnen worden om voor deze situatie (en andere vakantieperikelen) een keuze te maken. Ook voor rechters is dat overigens geen eenvoudige taak: welk belang moet in een gelijkwaardige situatie zwaarder wegen? Het belang van de kinderen zal voor de rechter daarbij zwaar wegen.

Toestemming
Het is in elk geval niet aan te raden om als ouder een eigen plan te trekken en zonder overleg met de andere ouder op vakantie te gaan. Dat kan een hoop problemen veroorzaken: in bepaalde gevallen is het namelijk aan te raden om een toestemmingsverklaring mee te nemen, zeker voor een vakantie met het vliegtuig. Wanneer op het vliegveld zo’n verklaring niet kan worden getoond, kan er ter plekke  met de andere ouder contact gezocht worden. Wanneer deze de toestemming dan weigert, kan dit grote gevolgen hebben voor de vliegreis. In dat geval moet eerst uitgezocht worden waarom de andere ouder de toestemming weigert. Dit kan in elk geval ertoe leiden dat de ouder met de kinderen een andere vlucht moet boeken.

Paspoort
Sinds juni vorig jaar hebben kinderen van alle leeftijden die naar het buitenland reizen een eigen paspoort of identiteitskaart nodig. Voor een paspoort is altijd de toestemming van beide ouders nodig, voor een identiteitskaart geldt dat alleen voor kinderen tot 12 jaar.  Als een van de ouders deze toestemming weigert, kan via een aparte procedure de rechter worden gevraagd om daarvoor vervangende toestemming te verlenen. De rechter zal deze toestemming ook geven, met name wanneer blijkt dat de weigerachtige ouder geen goede reden heeft en de beoogde vakantie ook in het belang van de kinderen wordt geacht.

School
In sommige gevallen kan de gewenste vakantie niet (helemaal) binnen een schoolvakantie worden ingepland. In dat geval zal de school wel van te voren moeten worden gevraagd of daar toestemming voor gegeven kan worden. Hiervoor bestaan namelijk strenge regels vanuit de Leerplichtwet. Alleen bij hele bijzondere omstandigheden kan deze toestemming worden verleend, bijvoorbeeld wanneer door het werk van de ouder de vakantie echt niet anders ingepland kan worden. Meestal vraagt de verzorgende ouder dit soort bijzonder verlof aan. De school moet er op kunnen vertrouwen dat dit verlof ook namens de andere ouder wordt aangevraagd. Maar bij conflictsituaties kan dat anders liggen. De niet-verzorgende ouder zou namelijk bezwaar kunnen maken wanneer de school toestemming geeft voor een dergelijk verlof. Een dergelijk bezwaar is overigens meestal niet kansrijk. De school is namelijk heel goed in staat op dit punt een juiste afweging te maken, zodat de toestemming van de school meestal in stand blijft. De kinderen kunnen dan mee op vakantie.

Voorkomen beter dan genezen
Natuurlijk is dit een open deur, maar overleg tussen ouders op voorhand kan veel discussie en problemen voorkomen. Gedoe over vakanties is overigens ook voor kinderen vaak geen pretje. Stem daarom als ouders ruim van te voren de agenda’s goed op elkaar af en begin op tijd met de vakantieplanning. Zo kunnen ouders met de kinderen zorgeloos op vakantie. En daar is de vakantie toch ook voor bedoeld?

Call Now Button