Kennisbank | Arbeidsrecht

Ziek tijdens vakantie. Wat nu?

Ziek tijdens vakantie. Wat nu?

Yes, eindelijk vakantie. Je hebt er lang naar uitgekeken: drie weekjes weg naar de zon. Heerlijk! De dag na je aankomst word je ziek. Je brengt de drie weken ‘vakantie’ met koorts en hondsberoerd door op bed. Wat nu? Ben je nu je vakantiedagen kwijt?

Wat zegt de wet?
De wet heeft als uitgangspunt: dagen of gedeelten van dagen waarop de werknemer tijdens de vastgestelde vakantie ziek is, gelden niet als vakantie. Ben je dus tijdens je vakantie ziek, dan gelden die dagen niet als vakantiedagen maar als ziektedagen.

Op het uitgangspunt ‘ziek is geen vakantie’ zijn wel wat uitzonderingen. Ik behandel er hier twee. Die twee uitzonderingen hangen allebei samen met het minimale aantal vakantiedagen waarop je als werknemer recht hebt. Het wettelijke minimum is vier keer de wekelijkse arbeidsduur. Werk je dus 40 uur of 5 dagen, dan heb je minimaal recht op 160 uur of 20 dagen vakantie per jaar. Vaak krijg je van jouw werkgever of door de CAO meer dan dit minimale aantal dagen. Die extra vakantiedagen worden bovenwettelijke vakantiedagen genoemd.

De eerste uitzondering op het uitgangspunt ‘ziek is geen vakantie’ is dat de werkgever met jou mag afspreken dat ziektedagen tijdens jouw vakantie wél als vakantiedagen worden gezien. Dat mag wel alleen voor de bovenwettelijke vakantiedagen.

De tweede uitzondering is dat de werkgever met jou mag afspreken dat dagen waarop je wegens ziekte je werk niet kan doen, worden aangemerkt als vakantiedagen. Dus ook als je buiten je vakantie om ziek wordt, kan dat ervoor zorgen dat er vakantiedagen worden ‘opgenomen’. Ook hier geldt weer: dat kan alleen voor de bovenwettelijke vakantiedagen.

Als zowel de eerste als de tweede uitzondering in een jaar wordt toegepast, dan mag dat samen ook alleen voor maximaal de bovenwettelijke vakantiedagen. Je houdt dus altijd recht op het minimale aantal vakantiedagen.

En hoe zit dat praktisch?
Als je tijdens jouw vakantie ziek wordt, moet je je gewoon ziekmelden bij de werkgever. De werkgever heeft er namelijk belang bij om te weten of je ziek bent. Als het goed is, gelden er binnen het bedrijf regels bij ziekte. Die regels moet je (zoveel mogelijk) volgen, ook als je in het buitenland zit.

Om onduidelijkheid en discussies te voorkomen, is het verstandig om op je vakantieadres een dokter te bezoeken en een doktersverklaring te vragen. Zo kan je laten zien dat je inderdaad ziek was. Als je te ziek bent om terug te reizen, zal je werkgever daarover waarschijnlijk ook een doktersverklaring vragen.

Tot slot: blijf goed bereikbaar voor je werkgever. Laat weten wanneer je weer beter bent of verwacht te zijn. In gesprek blijven met elkaar zorgt er vaak voor dat er geen onenigheid gaat ontstaan.

Wil je hierover verder geadviseerd worden? Neem dan contact met ons op!

MR. G.W. (Gerwin) Wezelman

Specialisaties: strafrecht, algemeen civiel recht, contractenrecht en arbeidsrecht.

Call Now Button