Kennisbank | Arbeidsrecht

Wetswijziging per 1 juli 2021: Startdatum vaste arbeidsomvang voor oproepkrachten

Wetswijziging per 1 juli 2021: Startdatum vaste arbeidsomvang voor oproepkrachten

Sinds 1 januari 2020 is de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) van kracht geworden en zijn er voor oproepkrachten veel zaken wettelijk geregeld. Zo geldt onder meer de verplichting om oproepkrachten na een jaar een vaste arbeidsomvang aan te bieden. Maar wanneer die vaste omvang van start gaat en tot wanneer de oproepkracht het aanbod kan aanvaarden was onduidelijk. Door een wetswijziging per 1 juli 2021 wordt aan deze onduidelijkheid een einde gemaakt. Ik zal dat in deze bijdrage uitleggen.

WAB en oproepkrachten, hoe zat het ook al weer?
Sinds 2020 zijn de rechten van oproepkrachten behoorlijk verbeterd. Zo moeten oproepkrachten minimaal 4 dagen van tevoren voor het werk worden opgeroepen en mag de oproep binnen deze termijn niet meer worden gewijzigd. Ook is de oproepkracht niet langer gebonden aan een maand opzegtermijn, maar kan hij de arbeidsovereenkomst binnen 4 dagen opzeggen.

De meest in het oog springende verandering is de verplichting om aan een oproepkracht die een jaar in dienst is geweest een vaste arbeidsomvang aan te bieden. Als de oproepkracht daarmee akkoord gaat komt het flexibele oproepregime tot een einde. Voor werknemers die graag meer vastigheid wilden was dat natuurlijk een hele verbetering. Maar er bestaat ook een grote groep oproepkrachten die hun flexibiliteit willen behouden. Zij kunnen dit aanbod naast zich neerleggen, waarna de oproepovereenkomst onder dezelfde voorwaarden wordt voortgezet.

De werkgever dient in de 13e maand een aanbod voor een vaste arbeidsomvang te doen. Dit wordt vastgesteld op basis van het gemiddeld aantal gewerkte uren in de 12 maanden daarvoor. Een oproepkracht die bijvoorbeeld per 1 september 2020 in dienst is gekomen dient dus voor 1 oktober 2021 dit aanbod van zijn werkgever te ontvangen.

Startdatum vaste arbeidsomvang
Het was alleen nog niet duidelijk wat de startdatum was van de vaste arbeidsomvang die werkgevers aanboden en hoeveel tijd de oproepkrachten hadden om dit aanbod te aanvaarden. Dit is nu vanaf 1 juli 2021 in de wet vastgelegd.

In de wet is nu bepaald dat de oproepkracht een maand de tijd krijgt om het aanbod te accepteren. In ons voorbeeld moet de oproepkracht die op het aanbod van de werkgever wil ingaan, dit voor 1 november 2021 hebben aanvaard. Volgens de nieuwe wet geldt verder dat wanneer de oproepkracht het aanbod heeft aanvaard de vaste arbeidsomvang dan op de eerste dag van de 15e maand van kracht wordt. In het voorbeeld gaat de oproepkracht dus vanaf 1 november 2021 aan het werk volgens de vaste arbeidsomvang.

Dit klinkt logisch allemaal, maar in de praktijk was hier nog wel eens discussie over. Gelukkig heeft de wetgever nu aan deze onduidelijkheid een einde gemaakt. Dan weten werkgevers en werknemers waar ze aan toe zijn.

Mocht u hierover of over andere arbeidsrechtelijke zaken vragen hebben, pak de telefoon en neem gerust even contact met ons op. We staan u graag te woord.

MR. Y. (Yaron) van der Horst

Call Now Button