Verzwijgen van bezit bij verdeling gemeenschap loont niet

Verzwijgen van bezit bij verdeling gemeenschap loont niet

Als je in algehele gemeenschap van goederen bent getrouwd, moeten bij echtscheiding de aanwezige bezittingen en schulden worden verdeeld. Ieder heeft recht op de helft hiervan. Je kan pas beoordelen waar ieder recht op heeft als er een totaaloverzicht is van de bezittingen en schulden. Wat nu als een van beiden voor de ander een bezit verborgen houdt?

Praktijkvoorbeeld
Een dergelijke situatie deed zich voor toen een man, die in 1972 in gemeenschap van goederen getrouwd was, in 1995 en in 1996 een appartement kocht, waarbij hij bij de notaris meldde dat hij niet getrouwd was. In 1997 volgt dan echtscheiding. Daarbij komen in het kader van de boedelscheiding de appartementen niet ter sprake. In het echtscheidingsconvenant worden ze dan ook niet vermeld.

De vrouw komt er vervolgens jaren later achter dat de man tijdens het huwelijk deze appartementen heeft gekocht, en dus dat deze – op basis van de algehele gemeenschap van goederen – gezamenlijk eigendom waren. Wat zijn dan de juridische mogelijkheden voor de vrouw?

Wettelijke regeling
De wetgever heeft voorzien dat zo’n situatie zich zou kunnen voordoen. En heeft daarom een regeling getroffen die het onaantrekkelijk maakt om een vermogensbestanddeel te verzwijgen. In artikel 3:194 BW is bepaald dat degene, die opzettelijk een goed, dat tot de gemeenschap van goederen behoort, verzwijgt, zoek maakt of verborgen houdt, zijn aandeel in dat goed aan de ander verbeurt. Dus: het verzwegen goed hoeft niet verdeeld te worden, maar wordt eigendom van degene voor wie het bestaan verzwegen is.

Uitspraak van het gerechtshof Den Haag
Zo uiteindelijk ook in deze zaak, waar het gerechtshof Den Haag in februari 2023 (!) over moet beslissen. De man stelt in de procedure nog dat de vrouw wel wist van het bestaan van de appartementen, maar hij slaagt er niet in dat te bewijzen. Daarbij speelt natuurlijk een rol dat de man in strijd met de waarheid aan de notaris had meegedeeld dat hij niet getrouwd was. Daarmee heeft hij op dat moment welbewust de vrouw buiten de aankoop gehouden. Het gerechtshof sluit aan bij het standpunt van de vrouw dat de man de eigendom van deze appartementen voor haar verborgen heeft gehouden. Daarom luidt de beslissing dat de vrouw beide appartementen verkrijgt, en de man in dat opzicht met lege handen achterblijft.

Andere voorbeelden
Het verzwijgen van hele appartementen komt ook in de rechtspraak niet vaak voor. Wel soms een stuk grond of een pand in het buitenland, of een bankrekening. Maar het is goed om te weten dat het heel risicovol is om zaken bewust te verzwijgen. Als dat op enig moment uitkomt, ben je het helemaal kwijt. Het is altijd nog beter om te delen dan om het helemaal kwijt te raken.

Voor vragen of nadere inlichtingen kan altijd contact met ons kantoor worden opgenomen.
mw. mr. B.M. (Nardie) van Ham (echtscheidingsadvocaat en scheidingsmediator

MR. B.M. (Nardie) van Ham-Oude Elferink

Call Now Button