Kennisbank | Overig

Toelichting begrippen jubileumpuzzel

Toelichting begrippen jubileumpuzzel

In De Noordoostpolder van 13 april jl. staat onze jubileumpuzzel (woordzoeker) waarmee mooie prijzen  te winnen zijn, te weten:

  • 1x een lunchbon t.w.v. € 40,00 bij Eindeloos te Emmeloord
  • 1x een lunchbon t.w.v. € 40,00 bij de Oude Bakkerij op Urk
  • 1x een lunchbon t.w.v. € 40,00 bij Bij Ons in de Wellerwaard te Emmeloord
  • 1x het boek: De bal is recht
  • 3x een advocaatvlaai
  • 3x een fles advocaat
  • 3x een zak met advocaatsnoepjes

Wij wensen u alvast veel puzzelplezier !!

Hieronder worden de verschillende woorden nog nader toegelicht:

Amice
Dit is de aanschrijftitel van advocaten onderling die elkaar (goed) kennen. Vrouwelijke advocaten worden aangeschreven met amica.

Arrondissement
Dit is het gebied dat onder de bevoegdheid van een specifieke rechtbank valt. Er zijn 11 verschillende arrondissementen in Nederland. De Noordoostpolder en Urk vallen onder het arrondissement Midden-Nederland met als hoofdzetel Utrecht en als belangrijkste nevenvestiging Lelystad.

BKU
BKU staat voor Bedrijvenkring Urk. Ons kantoor heeft veel zakelijke en particuliere klanten uit Urk. Om die reden vinden wij het belangrijk om ook actief lid te zijn van de BKU. We hebben al enkele informatieve bijeenkomsten verzorgd. Zo is Yaron van der Horst betrokken bij de commissie Ondernemen.

BNI
BNI Beaufort Noordoostpolder/Urk is een zakelijk netwerk. Iedere woensdagochtend ontmoeten de leden elkaar bij een vroeg ontbijt. Mario Versendaal is iedere woensdagochtend om 7.00 uur al present om zijn mede-ondernemers te ontmoeten en bij te praten.

BVNOP
Ook van de BV Noordoostpolder is Scholtens Advocaten al jarenlang lid. Niet alleen worden de activiteiten trouw bezocht, Scholtens Advocaten organiseert voor de leden ook met enige regelmaat zelf activiteiten. Zo geven onze advocaten op 21 april a.s. een interessante workshop voor leden, waarbij ze bijgepraat worden over actualiteiten op het gebied van het arbeidsrecht.

Cassatie
Nadat je in hoger beroep een uitspraak van het Gerechtshof hebt gekregen kun je als laatste ook nog ‘in cassatie’ bij de Hoge Raad. In hoger beroep wordt een zaak volledig herbeoordeeld. In cassatie beoordeelt de Hoge Raad alleen of in hoger beroep het recht goed is toegepast.

Conclusie
Deze term komt op verschillende manieren voor in het recht. Zo kennen we bijvoorbeeld een ‘conclusie van antwoord’. Dit is het eerste verweer van de gedaagde tegen de stellingen van de eiser in een civiel proces. We kennen verder nog de conclusies van repliek en dupliek (dit zijn dan weer de reacties over en weer).

Confrère
Dit is de meer formele aanschrijftitel van advocaten onderling die elkaar niet of minder (goed) kennen. Een brief begint dan met: Geachte confrère. En in geval van een vrouwelijke advocaat schrijf je: Geachte collega.

Deken
Dit is de benaming van de advocaat die is gekozen om toezicht te houden op alle advocaten in een arrondissement. Daarnaast geeft hij of zij ook adviezen en bemiddelt waar nodig en mogelijk. De deken behandelt ook klachten over advocaten. Naast de 11 lokale dekens is er ook een landelijke deken.

Erfrecht
Als er vragen of problemen zijn bij het afwikkelen van een nalatenschap kan een advocaat u goed adviseren. Hij weet precies wat uw rechten en plichten zijn en kan u adviseren bij het zetten van de juiste stappen bij het wel of niet aanvaarden van een nalatenschap, eventuele dwarsliggende familieleden via een procedure alsnog laten meewerken etc. Op ons kantoor is Yaron van der Horst degene die u op dit gebied goed verder kan helpen.

Griffierecht
Als u een procedure start moet u kosten betalen aan de rechtbank. Dit noemt men griffierecht. De hoogte van het bedrag varieert en hangt af van het soort zaak of vordering.

Huurrecht
Alles wat te maken heeft met het huren en verhuren van woonruimte of bedrijfsruimte valt onder het huurrecht. Ons kantoor heeft veel kennis op dit gebied en staat zowel verhuurders als huurders bij.

Jurisprudentie
Dit is de verzamelnaam van uitspraken die gedaan worden door rechters. Naast de wet houdt een rechter ook rekening met uitspraken die in vergelijkbare zaken al eerder gedaan zijn door andere of hogere rechters. Advocaten moeten dus niet alleen op de hoogte zijn van de wet, maar ook de jurisprudentie goed bijhouden. Daarvoor bespreken de advocaten van Scholtens Advocaten met elkaar iedere week de laatste uitspraken die van belang kunnen zijn in ons dagelijks werk voor cliënten.

Kantonrechter
Dit is de rechter die (vooral) civiele zaken (zaken tussen burgers en bedrijven onderling) behandelt met een financieel belang tot 25.000 euro. Daarnaast worden arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken en consumentenkredietzaken door de kantonrechter behandeld. Ook verkeersovertredingen, bewind, curatele en mentorschap zijn onderwerpen waar de kantonrechter over gaat.

Letselschade
Een onderwerp waar je liever niet mee te maken hebt. Maar mocht er sprake zijn van een ongeval waar letselschade uit voort komt dan is het zeker verstandig om een advocaat te raadplegen. Hij kan u begeleiden in het vaststellen van de schade en onderhandelt ook met de betrokken verzekeraar. Yaron van der Horst is op ons kantoor de specialist op dit gebied.

Mediation
Een term die je tegenwoordig steeds vaker hoort. Veel mensen hebben een opleiding gevolgd als mediator, maar hebben geen gespecialiseerde kennis op het gebied van alimentatie, pensioenverrekening, ouderschapsplannen etc.  Op ons kantoor is Nardie van Ham al meer dan 25 jaar gespecialiseerd in echtscheidingsmediation. Als advocaat is zij niet alleen zeer ervaren in mediation, maar heeft zij ook alle andere kennis in huis.

MKB-abonnement
Voor onze zakelijke klanten hebben wij een bijzonder product ontwikkeld. Juridische ondersteuning tegen een vaste prijs. Abonnees kunnen onbeperkt telefonisch juridisch advies inwinnen en hebben daarnaast nog de nodige andere voordelen. Laagdrempelig en snel even kunnen bellen met één van onze advocaten. Op deze manier kunnen veel problemen voorkomen worden en dat is wel zo fijn. Gerwin Wezelman is een van de advocaten die veel van onze abonnees geregeld te woord staat.

Omgangsregeling
Een belangrijk aspect wanneer er bij een scheiding kinderen betrokken zijn. Nardie van Ham heeft veel ervaring met het in goede banen leiden van dit onderdeel van een scheiding.

Orde
In Nederland kennen wij ‘de Nederlandse orde van Advocaten’. De orde stelt de regels voor de advocatuur op, draagt zorg voor de beroepsopleiding van advocaten en levert een bijdrage aan de kwaliteit van en het toezicht op de advocatuur.

Overname
Regelmatig worden er bedrijven overgenomen of gaan ze fuseren of samenwerken. Daar komt veel bij kijken. Niet alleen de cijfers en de koopsom zijn dan van belang, maar vooral ook goede voorwaarden, garanties en een sluitend contract. Denk ook aan de positie van het personeel. Een goede begeleiding door een advocaat is onontbeerlijk en kan veel problemen (in de toekomst) voorkomen.  Mario Versendaal is binnen ons kantoor de specialist op dit gebied en hij is bovendien ook nog eens heel sterk in het begrijpen van cijfers en het doorgronden van jaarrekeningen.

Rechtbank
De rechtbank kan het gebouw zijn waarin de rechtbank zetelt, of het rechtsprekend orgaan dat oordeelt over zaken zoals echtscheidingen, misdrijven, geldvorderingen en bestuurlijke geschillen.

RIO
RIO staat voor: rechter in opleiding. Rechters moeten in hun opleiding ook kennismaken met o.a. de advocatuur. Zo krijgen zij een kijkje in de keuken van ‘de andere kant van de tafel’. Gedurende een half jaar lopen zij dan stage op een advocatenkantoor. Zij lopen mee met de advocaten, maar behandelen ook zelfstandig zaken. Op deze manier doen ze veel kennis en ervaring op die hen later in hun vak als rechter goed van pas kan komen. Op ons kantoor begeleiden we met regelmaat RIO’s. Op dit moment loopt mr. Viviana van Dijk bij ons stage.

Scholtens
Harry Scholtens is de naamgever van het kantoor. Al meer dan 30 jaar is hij advocaat in de Noordoostpolder. Nog altijd doet hij zijn werk met veel plezier. Harry is gespecialiseerd in arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Daarnaast is hij ook werkzaam als rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Noord-Nederland en is hij tuchtrechter in de Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden. Als echte Groninger is Harry natuurlijk fan van FC Groningen. Maar daarnaast is hij vooral ook zeer betrokken bij Flevo Boys, waar hij ook geregeld te vinden is.

Tuchtrechter
Advocaten dienen zich aan strikte gedragsregels te houden. Dat gaat helaas niet altijd goed. Regelmatig zijn er klachten over advocaten. Als de advocaat en de klager er onderling niet uitkomen kan de klager een klacht bij de deken indienen. Deze zal de klacht eerst beoordelen en probeert er met de klager en de advocaat samen uit te komen. Als dit niet lukt kan de klager zijn klacht voorleggen aan de Raad van Discipline (de tuchtrechter). Deze Raad bestaat uit advocaten en heeft als voorzitter een rechter. De Raad van Discipline beoordeelt de zaak en doet hierin ook uitspraak. Als de klacht gegrond is kan de raad de advocaat een straf opleggen. De meest vergaande straf is dat een advocaat zijn vak niet meer mag uitoefenen en dan geschrapt wordt van het tableau (een voorbeeld hiervan is Bram Moszkowicz).

Van der Horst
De naam van Yaron van der Horst bent u hierboven al een aantal malen tegengekomen. Hij is gespecialiseerd in arbeidsrecht, huurrecht, erfrecht en de afhandeling van letselschade. Yaron is een echte fan van FC Twente. Met regelmaat bezoekt hij wedstrijden van zijn club.

Van Ham
Afgelopen jaar hebben we het 40-jarig jubileum van Nardie van Ham gevierd! Ooit begon zij als secretaresse op het kantoor dat toen nog Reinders en Tuin heette. Daarna volgde zij de opleiding tot advocaat en ging zij als advocaat aan de slag. Nardie is de specialist op het gebied van Personen en Familierecht. Nardie is naast haar werk ook actief als voorzitter van de Stichting Leergeld en daarnaast ook al jaren lid van Serviceclub Lions, waarbij zij zich o.a. ieder jaar inzet voor de Buitendag in het Kuinderbos op Tweede Paasdag.

Versendaal
Mario Versendaal werkt sinds 2018 bij het kantoor en is sinds dit jaar samen met Harry Scholtens eigenaar van Scholtens Advocaten. Mario is dé advocaat voor de ondernemer. Behalve gedegen juridische kennis is Mario ook financieel goed onderlegd. Dit maakt hem bij uitstek de gesprekspartner voor onze zakelijke klanten. Hij kan hen begeleiden bij het opstellen van contracten, fusies, overnames, (dreigende) faillissementen, etc. Mario is fan van PSV.

Vonnis
De uitspraak van een rechter in het civiele recht noemen we een vonnis. In hoger beroep heet die uitspraak overigens arrest.

Wezelman
Gerwin Wezelman is onze advocaat-stagiair. Dit houdt in dat Gerwin gewoon als advocaat werkt, maar daarnaast nog een behoorlijk zware opleiding volgt vanuit de Orde van Advocaten. In deze opleiding gaat het niet alleen om inhoudelijke kennis, maar is er ook volop aandacht voor zaken als gesprekstechnieken, mondelinge en schriftelijke vaardigheden, omgang met klanten, gedragsregels etc. Deze opleiding wordt afgesloten met een examen. Hij wordt binnen ons kantoor begeleid door Mario die zijn ‘patroon’ (begeleider/opleider) is. De periode van opleiding van een advocaat-stagiair duurt 3 jaar. Gerwin is afkomstig van Urk, maar ‘zijn’ voetbalclub is Feijenoord. Als het even kan bezoekt hij de wedstrijden van zijn club in binnen- en buitenland.

Met zoveel voetballiefhebbers binnen kantoor die allemaal fan zijn van een andere club kunt u zich voorstellen dat we op maandag bij de koffie dus altijd veel te bespreken hebben over het afgelopen Eredivisie-weekend. En dat leidt vaak tot mooie discussies en ook wel pesterijtjes ?

De toelichting op de bovenstaande begrippen is zeker niet volledig en daar streven we in dit verband ook niet naar. We hopen u wel wat meer inzicht gegeven te hebben in ons werk en ons kantoor.

Call Now Button