Ten Brinke BV uit Creil

Relaties over ons MKB-abonnement

 

TEN BRINKE BV uit CREIL

 

“Ondernemen op het scherpst van de snede”

 

Een markt die het gebruik van chemische middelen in de land- en tuinbouw steeds verder terugdringt. Boeren die knokken om hun land ziektevrij en vruchtbaar te houden. Ook voor Ten Brinke BV (handel en advies in gewasbescherming, teeltbegeleiding, zaaizaden en meststoffen) is het ondernemen op het scherpst van de snede. Goede juridische begeleiding is dan ook onontbeerlijk. Ten Brinke BV uit Creil krijgt die via het MKB-Abonnement van Scholtens Advocaten.

,,Een jaar of zeven geleden kwam ik in contact met Scholtens Advocaten’’, vertelt Wouter ten Brinke, eigenaar van Ten Brinke BV. ,,We gingen toen een relatie aan met een nieuwe leverancier. Dat contract hebben we door Scholtens Advocaten laten maken.’’

Ten Brinke BV vormt een schakel tussen (chemische) industrie en akkerbouwers, bloembollentelers, veehouders en loonwerkers. Er ligt bij veel klanten voor kapitalen in de grond. Afspraken over adviezen en het gebruik van chemische middelen moeten glashelder zijn. Dus zijn up-to-date leveringsvoorwaarden een absolute noodzaak. Wouter ten Brinke: ,,Als basis hebben wij de aansprakelijkheid verdeeld over verschillende BV’s. Daarnaast hebben wij dus een MKB-Abonnement bij Scholtens Advocaten. We willen absoluut geen drempel voor het vragen van adviezen, of om iets te laten doorlezen. In de praktijk is dat ook niet meer het geval. Mijn boekhouder heeft het meeste contact met de advocaten. Er zit wel een limiet aan het aantal adviesuren. Is ook niet ook niet erg. Als alles maar goed geregeld is.’’

Naast het up-to-date houden van contracten en leveringsvoorwaarden, ondersteunt Scholtens Advocaten Ten Brinke met incassodiensten. Wouter ten Brinke: ,,Soms spelen er best wel eens lastige situaties en moeten er nadere afspraken worden gemaakt met klanten. De juridische vastlegging daarvan steekt nauw en vraagt maatwerk dat Scholtens Advocaten ons levert. Dat werkt goed, de lijnen zijn daarbij ook kort”.

Minder chemische middelen, meer organische mest, ziektebestrijding, bodemverbetering; van Ten Brinke BV worden de komende jaren topadviezen en topproducten gevraagd. Het is geruststellend dat daar ook de focus op kan worden gelegd, omdat organisatorisch alles in orde is en eventuele kleine juridische problemen direct kunnen worden opgelost. ,,Scholtens Advocaten kent de agrarische sector, kent ons bedrijf. Dat geeft veel vertrouwen en werkt bijzonder prettig,’’ aldus Wouter ten Brinke tot slot.

Call Now Button