Op vakantie met kinderen of kinderontvoering?

De vakantietijd breekt bijna aan. Er zijn of worden plannen gemaakt om de vakantietijd elders door te brengen, in Nederland of in het buitenland.
Voor reizen naar het buitenland moeten kinderen over een eigen paspoort of (binnen Europa) identiteitsbewijs beschikken.

Maar dat is niet altijd voldoende. Bij controle aan de grens kan ook gecontroleerd worden of er toestemming is van de gezaghebbende ouders om met de kinderen naar het buitenland te reizen.

Dat is niet altijd duidelijk kenbaar. Met name als er sprake is van:
– kinderen van gescheiden ouders,
– kinderen van moeders die hun meisjesnaam hebben behouden, of
– kinderen die met andere volwassenen reizen (bijv. met grootouders, of met ouders van een vriendje/vriendinnetje), is vaak onduidelijk of er toestemming is van de gezaghebbende ouders. Immers, uit een paspoort of identiteitsbewijs blijkt niet wie het wettelijk gezag over een kind heeft of hebben.

Gezag over kind aantonen
Als een van de ouders alleen het gezag over een kind heeft, is het daarom van belang om daarvan een bewijsstuk mee te nemen. Daarmee kunt u aantonen dat u bevoegd bent om met dit kind naar het buitenland te reizen.
Meestal hebben na een echtscheiding beide ouders gezamenlijk het wettelijk gezag over een kind. Als een van de ouders met het kind wil gaan reizen, zal deze daarvoor uitdrukkelijk toestemming moeten hebben van de andere ouder, en moet bewijs van die toestemming aangetoond kunnen worden. Ook als andere volwassenen dan de ouders met een kind naar het buitenland reizen, dient bewijs van de toestemming van de gezaghebbende ouders aangetoond kunnen worden.

Toestemming andere ouder?
De marechaussee adviseert daarom om bij het reizen met minderjarige kinderen zoveel mogelijk aanvullende documenten mee te nemen, zoals:
– een “toestemmingsformulier” van de gezaghebbende ouder(s) vindt u hier https://goo.gl/UiC8Zq
– een retourticket van het kind,
– een recent uittreksel uit het Gezagsregister (op te halen bij de rechtbank),
– een recent gewaarmerkt afschrift uit het basisregister (BRP) van het kind, op te vragen bij de gemeente van de woonplaats van het kind,
– een kopie van het paspoort van de ouder(s) die toestemming geeft/geven,
– eventueel een uitspraak van de rechter over gezag en omgang,
– eventueel het ouderschapsplan, dat tussen de ouders is overeengekomen,
– eventueel de geboorteakte van het kind (waaruit blijkt wie de ouders zijn).

Al met al een hele waslijst. Dit alles om te voorkomen dat een kind naar het buitenland wordt ontvoerd en zo aan het gezag van de ouders wordt onttrokken.
Het is dus zaak om op tijd te beginnen met de voorbereiding als er met kinderen wordt gereisd.

 

MR. B.M. (Nardie) van Ham-Oude Elferink

Call Now Button