Kennisbank | Overig

Nieuwe regels incassokosten in 2012

Nieuwe regels incassokosten in 2012

Huidige situatie

Om de nieuwe regels beter te begrijpen is het goed om even naar de huidige praktijk te kijken. Het begint natuurlijk met mensen en bedrijven die de aan hen verstuurde nota’s niet op tijd betalen. Bedrijven zijn dan regelmatig genoodzaakt hun vordering uit handen te geven. In dat verband kunnen we 3 belangrijke spelers onderscheiden, namelijk deurwaarders, advocaten en incassobureaus. Voor deurwaarders en advocaten geldt dat zij aan eigen beroepsregels gebonden zijn en ook een eigen tuchtrecht hebben. Overtreden zij de eigen regels, dan kan daarover geklaagd worden en kunnen er zo nodig maatregelen volgen.

Deurwaarder of advocaat word je ook niet zomaar. Je moet na een behoorlijk lange opleiding benoemd en/ of beëdigd worden. Bovendien mag niet iedereen zich zomaar deurwaarder of advocaat noemen. Voor incassobureaus gelden die titelbescherming en opleidingseisen niet. Sterker nog: als u morgen een incassobureau wilt beginnen, dan schrijft u zich in bij de Kamer van Koophandel en u kunt gelijk beginnen. Opleiding is niet vereist. Er wordt weliswaar in de incassobranche gewerkt met codes en keurmerken, maar die bieden maar beperkte bescherming. En dan blijft nog het gegeven dat veel bureaus niet werken met codes en keurmerken. Als een vordering uit handen wordt gegeven, dan wordt door verschillende partijen verschillend omgegaan met de omvang van de in rekening te brengen incassokosten. Dat is één kant van het verhaal en de andere kant is dat in incassoprocedures ook rechters (soms zelfs van dezelfde rechtbank) ook nogal verschillend omgaan met het wel of niet toewijzen van deze kosten dan wel dat deze kosten worden gematigd. Gevolg daarvan is dat er veel onduidelijkheid bestaat over deze kosten.

Dubbele redelijkheidstoets

De huidige regeling kent een zogenoemde dubbele redelijkheidstoets. Eerst moet komen vast te staan dat het redelijk was om de vordering uit handen te geven. Vervolgens toetst de rechter of de in rekening gebrachte kosten wel redelijk zijn. De partij die ze vordert moet aantonen dat er wel voldoende is gedaan om de vordering buiten de rechter om te incasseren. Daar zijn ook wel wat richtlijnen voor ontwikkeld, maar zoals hiervoor al aangegeven gaan rechters daar in de praktijk dus nogal verschillend mee om.

Nieuwe regeling geldt slechts in bepaalde gevallen

Alles bij elkaar bestond er voldoende aanleiding om met een nieuwe wettelijke regeling te komen die partijen meer duidelijkheid zou bieden. Die regeling komt er per 1 juli 2012, maar kent tegelijk ook weer een belangrijke beperking. De regeling is namelijk in principe alleen van toepassing op geldvorderingen uit overeenkomst van bedrijven op consumenten. Voor vorderingen van bedrijven onderling blijft feitelijk het huidige stelsel bestaan, maar is het wel zaak over goede algemene voorwaarden te beschikken.

Eerst een goede aanmaning versturen, dan pas kosten

Om voor vergoeding van incassokosten in aanmerking te komen moet het bedrijf na het verstrijken van de betalingstermijn wel eerst een aanmaning sturen en daarin de consument 14 dagen de tijd geven om alsnog te betalen. Bovendien moet men daarin aanzeggen welk bedrag aan incassokosten na het verstrijken van die termijn in rekening gebracht wordt. Voordeel voor ondernemers is dan bovendien dat men nog niet eens zelf een derde hoeft in te schakelen om de kosten toch alvast te kunnen claimen! En nog een voordeel: mocht het tot een procedure komen en de regels zijn goed nageleefd, dan mag de rechter de kosten niet meer matigen.

Tabel bepaalt de kosten

Aan de hand van een wettelijke tabel kan eenvoudig worden bekeken welk bedrag aan incassokosten verschuldigd is. Er geldt altijd een minimumbedrag van € 40,– Het begint bij 15% over de eerste € 2.500,–, 10% over de volgende € 2.500,–, 5% over de volgende 5.000,– en daarboven vervolgens 1% met uiteindelijk een maximumbedrag aan kosten van € 6.775,–. Bij dat bedrag praten we echter dan wel over een onderliggende vordering van ruim 1 miljoen euro.

Conclusie voor consumenten en ondernemers

Consumenten kunnen nu niet meer overdonderd worden met hoge kosten en krijgen altijd nog een kans om alsnog te betalen. Ondernemers doen er goed aan naar de tekst van hun aanmaningen te laten kijken en om eveneens hun eigen algemene voorwaarden op dit punt nog eens goed tegen het licht te laten houden. Op onze website vindt u in dat verband alvast een voorbeeld aanmaningsbrief samen met de tabel waarmee u de in rekening te brengen kosten kunt berekenen. Voor meer informatie kan er natuurlijk altijd verder contact met ons worden opgenomen.

MR. H.K. (Harry) Scholtens

Call Now Button