Kennisbank | Arbeidsrecht

Nieuw Arbeidsrecht 2016

Nieuw arbeidsrecht 2016

Uiteraard wensen we al onze relaties, onze volgers op social media en iedereen die dit bericht leest een goed en hopelijk gezond 2016 toe. De vernieuwingen op arbeidsrechtgebied vallen in 2016 gelukkig mee na een onrustig 2015. Dat was immers het jaar waarin de belangrijkste onderdelen van de Wet Werk en Zekerheid werden ingevoerd.

De komende periode zullen we via onze website en via social media enkele belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2016 bespreken, zodat u de kans heeft redelijk bij te blijven op dit gebied.

De belangrijkste wijzigingen stippen we hierbij alvast aan:

– Contant loon betalen mag niet meer
– Met de werknemer die met pensioen gaat zijn er gemakkelijker afspraken te maken over doorwerken
– De verkorting van de WW duur is begonnen
– Het begrip passende arbeid is strenger geworden
– Vanwege wijzigingen in de WW wordt sterk aanbevolen ook bij contracten voor bepaalde tijd  een tussentijdse opzeggingsclausule op te nemen.

MR. H.K. (Harry) Scholtens

Call Now Button