Waar moet ik op letten bij meerwerk?

 Wat is meerwerk?
Van meerwerk is sprake indien er naast de afgesproken werkzaamheden nog andere werkzaamheden verricht moeten worden. Of werkzaamheden als meerwerk bestempeld moeten worden is dus afhankelijk wat partijen oorspronkelijk overeengekomen zijn.

Contractuele bepalingen
In veel overeenkomsten en algemene voorwaarden is bepaald dat meerwerk uitsluitend uitgevoerd mag worden wanneer de opdrachtgever daartoe schriftelijk opdracht geeft aan de aannemer. In sommige bouwovereenkomsten of algemene voorwaarden is bepaald dat meerwerk tot een bepaald percentage van de oorspronkelijke aanneemsom niet gedeclareerd mag worden, veelal omdat minderwerk dan ook niet direct leidt tot aanpassing van de aanneemsom.

Schriftelijke afspraken
Wanneer in de bouwovereenkomst niets bepaald is over meerwerk, is het advies eveneens om meerwerk schriftelijk af te spreken, dit om discussies te voorkomen. Daarbij is het ook altijd goed om afspraken te maken over de gevolgen van het meerwerk, en dan met name over de uitvoeringstijd van het project. Veelal wordt die namelijk verlengd door het meerwerk.

Meerprijs
Meerwerk leidt veelal tot een meerprijs. Bij het maken van afspraken over meerwerk moet er dan ook afspraken gemaakt worden over de meerprijs. Op grond van de wet rust op de aannemer de verplichting om haar opdrachtgever tijdig te wijzen op het feit dat er een meerprijs gerekend zal worden bij de uitvoering van het meerwerk. Dat is alleen anders wanneer de opdrachtgever bij het geven van de opdracht tot meerwerk, zelf had moeten begrijpen dat er een meerprijs zou volgen. Deze uitzondering leidt echter in de praktijk vaak tot discussies zodat ons advies is om vooraf heldere en schriftelijke afspraken te maken over een meerprijs.

Vragen?
Hebt u vragen over meerwerk? Neem dan contact op met mr. H.K. Scholtens, telefoon 0527-618333

 

 

MR. H.K. (Harry) Scholtens

Call Now Button