Kennisbank | Arbeidsrecht

Loonbeslag: de risico’s voor de werkgever in kaart gebracht

Loonbeslag: de risico’s voor de werkgever in kaart gebracht
Een van uw werknemers heeft financiële problemen. De rechter heeft hem of haar ook al veroordeeld tot betaling van een bepaald bedrag en nu wil de behandelend deurwaarder loonbeslag bij u gaan leggen. Wat moet je dan als werkgever doen en waar moet je op letten?

3 verplichtingen als werkgever
Kort gezegd zijn er drie verplichtingen waar je als werkgever aan moet voldoen: informeren, verklaren en afdragen. Kort gezegd moet u laten weten of de werknemer bij u werkt, verklaren wat er onder het loonbeslag valt, en uiteindelijk de nodige bedragen inhouden op het salaris.

Informatieverzoek deurwaarder voorafgaand aan loonbeslag
Voordat de deurwaarder daadwerkelijk loonbeslag legt, kan hij vragen of de werknemer bij u in dienst is, hoeveel hij verdient en of er al andere beslagen zijn. Daarop moet u naar waarheid antwoord geven, ook als de werknemer niet meer voor u werkt. Anders kunt u ook nog aansprakelijk zijn voor eventuele schade. Denk hierbij aan de kosten van het loonbeslag dat geen doel blijkt te treffen, bijvoorbeeld omdat de werknemer niet bij u in dienst is, of omdat diens salaris te laag is om beslag op te leggen.

Het leggen van loonbeslag
Dan komt het moment dat de deurwaarder aanklopt en officieel beslag legt op het loon. Dit gebeurt in de vorm van een officieel document, een ‘beslagexploot’ dat de deurwaarder aan u overhandigt. In dit document staat vermeld wie de schuldeiser en de schuldenaar zijn, op basis waarvan beslag wordt gelegd (vaak een vonnis), en er wordt opgave gedaan van de vordering waarvoor het beslag wordt gelegd. Vanaf dit moment bent u verplicht om datgene dat onder het beslag valt, in te houden op het salaris van de werknemer. Over de omvang van het beslag volgt hieronder nog meer.

De ‘verklaring derdenbeslag’
Nadat het beslag is gelegd, moet u ook een ‘verklaring derdenbeslag’ afleggen aan de deurwaarder. Dit formulier geeft details over de arbeidsrelatie, wat u aan de werknemer verschuldigd bent en of er al andere beslagen zijn. Belangrijk: als dit niet binnen vier weken wordt gedaan, kan de schuldeiser zelfs eisen dat de werkgever de volledige schuld betaalt!

Afdrachtverplichting
U moet alles wat onder het beslag valt, overmaken naar de deurwaarder. Deze verplichting blijft bestaan zolang de werknemer bij u in dienst is en stopt pas als de schuld volledig is betaald. Maandelijks moet u dus een bedrag aan de deurwaarder overmaken. Als het dienstverband eindigt, moet u de deurwaarder op de hoogte stellen. De inhoudingen zullen dan immers stoppen.

Omvang van het beslag – beslagvrije voet
Het beslag geldt voor het volledige salaris, behalve een bedrag ter grootte van de beslagvrije voet, en de werkgever moet ook verzekerings- en pensioenpremies inhouden. De beslagvrije voet is een bedrag waarmee de werknemer geacht wordt in zijn basisbehoeften te voorzien. De deurwaarder stelt de hoogte van deze beslagvrije voet vast en deze staat vermeld in het beslagexploot. Let erop dat ook bonussen, vakantiegeld, een dertiende maand, en zelfs een eventuele beëindigings- of transitievergoeding tot ‘salaris’ worden gerekend, en dus onder het beslag vallen!

Meerdere beslagleggers (Cumulatief beslag)
Het kan voorkomen dat meerdere schuldeisers loonbeslag leggen op het salaris van dezelfde medewerker. In dat geval verwijst u de schuldeiser in uw verklaring door naar de deurwaarder die het oudste beslag heeft gelegd. Deze draagt vervolgens zorg voor de afwikkeling van het beslag en de verdeling van de gelden onder de verschillende schuldeisers. U hoeft dus altijd maar aan één deurwaarder af te dragen.

Oppassen dus!
Als werkgever is het dus belangrijk om op te letten en mee te werken als een deurwaarder aanklopt. Dat dit voor u de nodige (administratieve) rompslomp met zich meebrengt mag inmiddels duidelijk zijn. Je hebt als werkgever in dergelijke gevallen maar weinig in te brengen en doet er verstandig aan mee te werken aan het verzoek van de deurwaarder. Al is het niet in de laatste plaats om niet zelf verantwoordelijk te worden gehouden voor de openstaande schuld van de werknemer.

Tot slot: budgethulp en schuldsanering
Ik realiseer me heel goed dat ik in dit blog alleen de juridische kant van loonbeslag voor werkgevers beschrijf en dat die hiermee hopelijk wordt verduidelijkt. Er zit natuurlijk ook een menselijke en persoonlijke kant aan de zaak. Mogelijk is sprake van achterliggende problemen bij de werknemer (vaak is dat wel het geval) en is het dan uiteraard zeer verstandig om als werkgever of als HR-medewerker zo snel mogelijk het gesprek aan te gaan met de werknemer om te kijken of er hulp kan worden geboden. Vaak zijn er mogelijkheden voor budgethulp of schuldsanering of andere soorten van hulpverlening waarmee uw werknemer is geholpen en die voor hem of haar de druk van de ketel halen. En natuurlijk bevordert dat ook dat uw werknemer goed zijn of haar werk kan blijven doen.

Wilt u meer weten over loonbeslag of daaraan verwante onderwerpen? Neem dan gerust contact met mij of een van mijn collega’s op.

Harry Scholtens

 

MR. H.K. (Harry) Scholtens

Call Now Button