Kennisbank | Agrarisch recht

Ladingschade pootaardappelen: vervoerder aansprakelijk?

Vorstschade
Door een handelshuis in pootaardappelen wordt aan De Vries opdracht gegeven om een partij poortaardappelen van Nederland naar Roemenië te vervoeren. Omdat De Vries zelf maar één vrachtwagen heeft, en dit voor het transport niet toereikend is, schakelt hij Zuidema in. Zuidema schakelt op zijn beurt twee Roemeense vervoerders in, ieder met één vrachtwagen.

De drie vrachtwagens rijden met ieder 20 ton aardappelen in de winter naar Roemenië. Daar is het op dat moment 25 graden onder nul. Bij aankomst blijkt dat een deel van de partij die door de Roemeense vervoerders werd vervoerd, ernstige vorstschade heeft opgelopen. Een groot deel van deze partijen wordt afgekeurd. De schade loopt op tot ruim € 30.000,–.

Aansprakelijkheid
Het handelshuis stelt De Vries aansprakelijk voor deze schade en De Vries kan vanuit zijn positie niets anders doen dan deze schade betalen. Hij zoekt vervolgens verhaal op Zuidema. Hij was immers verantwoordelijk voor het Roemeense transport. Zuidema beweert echter dat hij slechts expediteur is geweest. En een expediteur is, in tegenstelling tot een vervoerder, in het algemeen voor dergelijke schade niet aansprakelijk. Bovendien betwist Zuidema ook inhoudelijk de vordering. Zo beweert De Vries dat het Roemeense transport veel vertraging heeft opgelopen. Daardoor konden de partijen van dat vervoer ook bevriezen. Het transport van De Vries had geen vertraging, waardoor de partij die daarmee werd vervoerd, niet bevroor.

Procedure
De zaak belandt uiteindelijk voor de rechter. En die bepaalt dat Zuidema zich in deze kwestie onvoldoende duidelijk als expediteur had gepresenteerd. Daarbij speelt een rol dat partijen in deze kwestie mondeling zaken hadden gedaan en bovendien dat het niet zelf hebben van vrachtwagens niet er aan in de weg staat dat een zakelijke partij wel degelijk als vervoerder kan worden aangemerkt.

Wie loopt bevriezingsrisico?
Verder bepaalt de rechter dat op de vervoersovereenkomsten het CMR-Verdrag van toepassing is en op grond van bepalingen uit dat verdrag is de vervoerder aansprakelijk voor beschadiging van de goederen, in dit geval bevriezing, in de periode tussen inontvangstneming en aflevering daarvan.

Ondeugdelijke verpakking?
Zuidema heeft dan nog 1 escape: hij is ook van mening dat de verpakking van de lading ondeugdelijk was en dat dus het bevriezingsgevaar voor rekening van De Vries dan wel het handelshuis moet blijven. Het “hadden ze de aardappelen maar beter moeten verpakken”-verweer. Dat verweer leidt tot een flinke discussie en ook nader onderzoek, waarbij ook verschillende getuigen worden gehoord. Aan het eind van de rit concludeert de rechter echter toch dat de verpakking deugdelijk was en dat dus het bevriezingsrisico bij Zuidema lag. Hij werd dan ook veroordeeld tot betaling van de schade.

 Mr. Y. (Yaron) van der Horst

 

MR. Y. (Yaron) van der Horst

Call Now Button