Kennisbank | Ondernemingsrecht

Je geld terugkrijgen, ook bij faillissementen?

Je geld terugkrijgen, ook bij faillissementen?
Het aantal uitgesproken faillissementen neemt toe. De verwachting is dat ook de komende tijd meer faillissementen zullen volgen. Wat zijn de gevolgen wanneer jouw klant failliet gaat? In deze blog geef ik een tip waarmee jij je risico’s kunt beperken, ook buiten faillissementen.

Zekerheid!
Wanneer je geld leent van de bank vraagt de bank jou om zekerheid. Denk bijvoorbeeld aan het recht van hypotheek. Betaal jij je lening niet, dan kan de bank het hypotheekrecht inroepen en (uiteindelijk) je huis verkopen.

Wanneer jij als ondernemer een vordering hebt op een ander, kun je ook om zekerheid vragen. Zo kun jij je risico’s beperken. Het zekerheidsrecht is voor jou een waarborg voor de betaling van jouw vordering. Dat kan bijvoorbeeld een lening zijn, maar ook de betaling van een koopsom.

Vormen van zekerheid zijn het pandrecht en het hypotheekrecht. Een pandrecht kan gevestigd worden op roerende zaken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld voorraden, machines, inventaris en (geld)vorderingen. Een hypotheekrecht kan gevestigd worden op onroerende zaken zoals een woning.

Wanneer jouw klant zijn verplichtingen niet nakomt heb je met een pand- en hypotheekrecht het recht van parate executie. Dit betekent dat je dan de zaken waarop het pand- of hypotheekrecht rust kunt verkopen en je kunt verhalen op de opbrengst. Bijkomend voordeel is dat dit ook kan wanneer jouw schuldenaar failliet is verklaard.

Vestigingsvereisten
De wet stelt specifieke eisen aan de manier waarop een zekerheidsrecht wordt gevestigd. Voldoe je daar niet aan, dan is geen sprake van bijvoorbeeld een pandrecht. Je staat dan (alsnog) met lege handen. Goed de formaliteiten naleven is dus erg belangrijk.

Wil jij ook jouw rechten veilig stellen? Neem dan op tijd contact met mij op. Het vestigen en uitwinnen van zekerheden kan veel voeten in aarde hebben. Ik help je er graag bij. Of het nou gaat om een pandrecht, hypotheekrecht, of een andere vorm van zekerheid zoals bijvoorbeeld een borgstelling, eigendomsvoorbehoud, hoofdelijkheid, vrijwaring of garantie. Ik adviseer je graag over de mogelijkheden.

Mario Versendaal

T: 0527 618 333
E: m.versendaal@scholtensadvocaten.nl

MR. M.W.G. (Mario) Versendaal

Specialisaties: ondernemingsrecht, algemeen civiel recht, agrarisch contractenrecht, insolventierecht en zekerhedenrecht.

Call Now Button