Indexering alimentatie 2024

Per 1 januari 2024 is het jaarlijkse indexeringspercentage voor alimentaties vastgesteld op 6,2%.

Deze verhoging is op grond van de wet van toepassing op alle bestaande partner- en kinderalimentaties, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken. Voor degene met een alimentatieverplichting betekent dit dus dat het te betalen bedrag vanaf de maand januari 2024 met dit percentage verhoogd dient te worden.

Wat betekent indexering van alimentatie?
Elk jaar veranderen de lonen. Daarom veranderen ook jaarlijks de alimentatiebedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie mee. Dit heet indexering van alimentatie. Het percentage hangt af van de jaarlijkse stijging of daling van lonen en is bedoeld om de koopkracht van de alimentatiegerechtigde op peil te houden.

Alimentatiebedrag berekenen
U kunt zelfs het alimentatiebedrag na indexering berekenen. Dit kan onder andere op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) of het Nibud.

Let erop dat u vanaf 1 januari 2024 het juiste bedrag betaalt of ontvangt.

Wat te doen als er niet betaald wordt?
U kunt het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) inschakelen als uw ex-partner weigert om de wettelijke verhoging te betalen. Deze overheidsinstantie houdt zich bezig met de inning van alimentatie. Let wel op: Wanneer u het LBIO niet binnen 6 maanden na het ontstaan van de achterstand inschakelt, kan het niet de volledige achterstand voor u innen. Voor een grotere achterstand kunt u wel een deurwaarder inschakelen, maar is de achterstand ouder dan vijf jaar, dan is het meerdere in principe verjaard, tenzij u kunt aantonen dat u tijdig de alimentatieplichtige heeft aangemaand (dit wordt ‘stuiten genoemd).

MR. B.M. (Nardie) van Ham-Oude Elferink

Call Now Button