Kennisbank | Overig

Heb je recht op WW als je ontslag neemt om met je partner mee te verhuizen?

Heb je recht op WW als je ontslag neemt om met je partner mee te verhuizen?

Als je partner verhuist naar de andere kant van het land, maak je dan aanspraak op een WW-uitkering als je ontslag neemt om met je partner mee te verhuizen? Die vraag stond centraal bij een zaak voor de hoogste bestuursrechter. In deze blog ga ik in op de uitspraak in die zaak en geef aan waar je op moet letten wanneer je het recht op een WW-uitkering in dit soort situaties niet wil verliezen. De vindplaats vind je onderaan deze blog.

Verhuizing
Wat was er in deze zaak aan de hand? Een echtpaar wil verhuizen van het Waddeneiland waar ze wonen naar de vaste wal. Aanleiding is de wens van de vrouw om daar te gaan werken omdat ze het niet meer naar haar zin heeft op het eiland. Ze heeft last van spanningsklachten. Bovendien wil ze liever in de buurt van haar kinderen gaan wonen. Ze heeft haar baan opgezegd en heeft als zelfstandige werk gevonden vlak bij de plek waar het stel wil gaan wonen.

Haar man is als technisch medewerker al jaren aan het werk voor een werkgever op het eiland. Net als zijn vrouw zegt ook hij zijn baan op, maar hij heeft nog geen ander werk gevonden in de buurt van hun nieuwe woonplaats. Hij vraagt een WW-uitkering aan.

Wel of geen WW-uitkering?
Het UWV kent die uitkering ook toe. Maar is dat wel logisch? Normaal kan een werknemer die zelf ontslag neemt toch geen WW-uitkering krijgen? Dat klopt, maar sinds 2000 is in de rechtspraak hierbij wat veranderd als het om verhuizingen gaat.  Vanaf dat moment is het uitgangspunt dat wanneer ontslag is genomen vanwege een verhuizing doordat een partner ander werk heeft gevonden, dit geen gevolgen hoeft te hebben voor de WW-uitkering. Met die baanwissel moet dan wel een aanwijsbaar en reëel belang worden gediend. Ook moet de partner die hierdoor ontslag wil nemen zo lang mogelijk blijven doorwerken (tot ten minste een maand voor de verhuizing). Bovendien moet het reizen tussen het (oude) werk en de nieuwe woonplaats redelijkerwijs niet mogelijk zijn.

Het UWV was van mening dat de situatie van de man aan alle voorwaarden voldeed en kende daarom de uitkering toe. Maar die beslissing kreeg nog een behoorlijk staartje.

Ex-werkgever stapt naar de rechter
De werkgever van de man, waar hij ontslag had genomen, is eigenrisicodrager voor de WW en moest hierdoor de WW-uitkering zelf betalen. De werkgever was het niet eens met de beslissing van het UWV en stapte naar de rechter. De rechter vond dat het UWV een juiste beslissing had genomen en liet de WW-uitkering dus in stand.

Oordeel over baanwissel in hoger beroep
De werkgever ging in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). De CRvB ging met name in op de vraag of met de baanwissel van de partner wel een aanwijsbaar en reëel belang werd gediend. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar financiële belangen. Ook andere factoren kunnen een rol spelen, zoals positieverbetering, medische redenen of de noodzaak om van baan te veranderen. Ook andere zwaarwegende persoonlijke omstandigheden kunnen hierbij worden betrokken.

De CRvB oordeelde dat in deze zaak met de baanwissel van de partner geen reëel belang was gediend. De vrouw gaf de zekerheid van een vaste baan op voor een onzeker bestaan als zelfstandige. Er was ook geen sprake van een positieverbetering of ander financieel voordeel. De CRvB vond het begrijpelijk dat de vrouw dichter bij haar kinderen wilde gaan wonen en vond het voorstelbaar dat ze niet langer op het eiland wilde blijven wonen. Toch legde dat volgens de CRvB onvoldoende gewicht in de schaal tegenover de eisen die gelden voor toekenning van een WW-uitkering. Daarom besloot de CRVB aan de man geen WW-uitkering toe te kennen.

Oordeel in andere verhuizingszaken
Geeft ontslag om elders in het land te gaan samenwonen dan recht op een WW-uitkering? De hoogste bestuursrechter heeft hier al eens over geoordeeld en bepaalde dat er ook dan geen recht op een WW-uitkering bestaat. Een beroep van de werknemer op het recht op een gezinsleven slaagde niet. En kinderen die met hun ouders willen meeverhuizen en daarom ontslag nemen? De rechter die in deze al wat oudere zaak moest beslissen oordeelde dat ook in dat geval de WW-uitkering moest worden afgewezen. Maar mogelijk dat in deze tijd, waarin het voor veel jongeren erg moeilijk is geworden om zelfstandige huisvesting te vinden, de rechter hier toch anders over zal oordelen.
Tot slot, de werknemer die ontslag nam om als mantelzorger voor zijn oude zieke moeder te gaan zorgen: ook hij kwam niet voor WW in aanmerking.

WW bij verhuizing wel mogelijk
Ondanks de hiervoor geschetste harde lijn in de rechtspraak, blijft het wel degelijk mogelijk om een WW-uitkering te ontvangen, indien je wegens een verhuizing ontslag moet nemen. Maar let wel op dat dit alleen kan indien bijvoorbeeld je partner echt een heel belangrijke reden heeft om zelf te verhuizen en je niet anders kan dan meeverhuizen omdat de afstand tussen het werk en de nieuwe woonplaats zo groot wordt, dat deze niet meer (dagelijks) op normale wijze te bereizen is.

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2023:304


Yaron van der Horst

MR. Y. (Yaron) van der Horst

Call Now Button