Kennisbank | Ondernemingsrecht

Grote bedrijven en de overheid moeten op tijd betalen

Per 1 juli 2017 is de wetgeving over betaaltermijnen opnieuw aangescherpt. Het was sinds 2013 al zo dat als contractspartijen onderling niks regelden er automatisch een wettelijke betaaltermijn gold van 30 dagen. Ook was al geregeld dat je alleen een betaaltermijn van 60 dagen of langer mocht afspreken als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig was.

Meer dan 60 dagen wordt 30
Nu is daaraan toegevoegd dat als grote bedrijven contracteren met een MKB bedrijf of ZZP’er zij überhaupt geen langere termijn dan 60 dagen mogen afspreken. Doen ze dat wel, dan is die afspraak nietig en geldt automatisch een termijn van 30 dagen. Let op: een onderneming is nog MKB bedrijf bij een balanstotaal van minder dan € 20 miljoen en een netto-jaaromzet van € 40 miljoen. Pas boven die grens is sprake van een groot bedrijf.

En de overheid dan ?
Van belang voor deze kwestie is ook nog dat de overheid zelf al enige tijd wettelijk verplicht is om binnen 30 dagen te betalen. Een recente evaluatie van de minister van Economische Zaken laat zien dat het inmiddels de overheid aardig lijkt te gaan lukken deze termijn te halen. Het zijn misschien maar kleine stappen, maar ze bevorderen wel dat er uiteindelijk sneller betaald gaat worden en daar zijn kleinere bedrijven zeker bij gebaat. In het verleden werd er flink wat met ze afgesold op dit gebied.

 

MR. H.K. (Harry) Scholtens

Call Now Button