Kennisbank | Overig

Gratis adviesactie voor verenigingen en stichtingen NOP/Urk

Gratis adviesactie voor verenigingen en stichtingen NOP/Urk

Scholtens advocaten bestaat in 2022 20 jaar. Vanuit onze regionaal maatschappelijke betrokkenheid willen we in verband met ons jubileum iets extra’s doen voor verenigingen en stichtingen in de Noordoostpolder en op Urk. Veel inwoners van deze gemeenten zijn als vrijwilliger betrokken bij sportclubs of andere verenigingen of stichtingen. Via deze samenwerkingsverbanden wordt veel moois tot stand gebracht op het gebied van sport, ontspanning en cultuur. Meestal zijn vrijwilligers en vrijwillige bestuurders de drijvende krachten en steken zij veel tijd en energie in het verenigingsleven waar menigeen veel plezier aan beleeft.

Maar als bestuurder krijg je ook met veel zaken te maken, die niet zo eenvoudig zijn.

Denk bijvoorbeeld aan:

-moeilijk te doorgronden statuten en huishoudelijke reglementen

-een wanpresterende leverancier

-de inschrijving in het UBO-register van de Kamer van Koophandel

-hoe om te gaan met de Wet Bestuur en Toezicht (WBTR)

-risico’s en aansprakelijkheden

-personeelszaken

De meesten zullen hier niet dagelijks mee te maken hebben en het kan soms een behoorlijke kluif zijn om dit soort bestuurszaken en taken goed uit te voeren.

Daarom heeft Scholtens Advocaten in dit jubileumjaar 2022 een actie voor verenigingen en stichtingen in het leven geroepen. Een gratis service waarvan bestuurders van verenigingen en stichtingen uit Noordoostpolder en Urk gebruik kunnen maken.

Heeft u als bestuurder behoefte aan advies of wilt u vrijblijvend kosteloos informatie inwinnen, dan kunt u een afspraak maken.

U krijgt dan de gelegenheid om met een van onze advocaten te klankborden en advies te krijgen. Zo weet u als bestuurder waar u aan toe bent en daar heeft de hele club profijt van. Dus bestuurders, aarzel niet en neem contact met ons op via 0527-618333 of info@scholtensadvocaten.nl  en maak een afspraak.

Wij hanteren hiervoor de volgende spelregels:

  • Een bespreking van circa een uur en daarnaast bestudering van stukken van circa een uur is kosteloos
  • Deze service geldt in elk geval voor het jaar 2022
  • Doel is om aan de hand van het gesprek een eerste inschatting te maken van de rechtspositie van de vereniging of stichting en om verder tips en advies te geven
  • Deze service is bedoeld voor verenigingen en stichtingen uit de gemeenten Noordoostpolder en Urk die zich richten op een bijdrage aan het algemeen nut, zonder dat zij per se de ANBI-status hoeven te hebben. De service is niet bedoeld voor stichtingen of verenigingen met een commercieel of zakelijk karakter.
Call Now Button