Kennisbank | Arbeidsrecht

Een VSO: vijf aandachtspunten voor werkgevers

Een VSO: vijf aandachtspunten voor werkgevers
Als werkgever ontkom je er soms niet aan dat je van een werknemer afscheid moet nemen. Meestal is dat geen makkelijke beslissing. In zo’n geval kan een vaststellingsovereenkomst (VSO) een geschikte oplossing zijn. Een VSO is een overeenkomst waarbij werkgever en werknemer samen afspraken maken over het beëindigen van het dienstverband. Het is belangrijk om hierbij de nodige aandachtspunten in gedachten te houden. In deze blog bespreek ik vijf onderdelen van een VSO die in de praktijk vaak fout gaan, zodat jij als werkgever daarop goed voorbereid bent.

Schriftelijk en volledig
Een van de meest voorkomende fouten bij een VSO is het ontbreken van een volledige, schriftelijke overeenkomst. Mondelinge afspraken zijn niet voldoende en kunnen later tot misverstanden leiden. Zet alle afspraken duidelijk op papier, inclusief de beëindigingsdatum, de beëindigingsvergoeding, opname verlofdagen en andere voorwaarden. Een volledige schriftelijke overeenkomst biedt beide partijen zekerheid en voorkomt geschillen.

Bedenktermijn
Een VSO is een belangrijke beslissing voor zowel de werknemer als voor jou als werkgever. Volgens de wet heeft de werknemer het recht om binnen 14 dagen terug te komen op de instemming met de VSO. Als deze termijn echter niet is vastgelegd in de overeenkomst, geldt een bedenktermijn van drie weken. Dat kan je niet uitsluiten. Het is dus van belang om dit (goed) vast te leggen.

Postcontractuele bedingen
Overweeg of postcontractuele bedingen, zoals concurrentie-, relatie- of geheimhoudingsbedingen, na het dienstverband ongewijzigd of misschien in aangepaste vorm van kracht moeten blijven. Je kan deze bedingen ook voor het eerst opnemen in de VSO, zelfs als ze niet eerder in de arbeidsovereenkomst stonden. Maak hierover heldere afspraken om toekomstige verwarring of geschillen te voorkomen.

Budget voor juridisch advies
Het is belangrijk om budget beschikbaar te stellen voor juridisch advies. Zo kan de werknemer zich goed laten adviseren en een volledig begrip van de consequenties krijgen. Daarmee wordt het risico kleiner dat de werknemer zich bedenkt en de VSO ontbindt of later probeert aan te tasten, bijvoorbeeld wegens dwaling. Er is geen vastgesteld bedrag hiervoor. Een gebruikelijk budget hiervoor ligt vaak tussen de € 400,00 en € 750,00 (exclusief btw).

Opzegtermijn en WW-rechten
In de VSO moet je de juiste opzegtermijn hanteren. Raadpleeg arbeidsovereenkomst, wet of CAO om dit nauwkeurig vast te stellen. Het UWV geeft namelijk pas een WW-uitkering na afloop van de correcte opzegtermijn. Door hier rekening mee te houden, komt de werknemer niet zonder inkomen te zitten. Dat voorkomt dat de werknemer de VSO zou willen aantasten, omdat je hem of haar niet voldoende hebt geïnformeerd.

Tot slot
Door deze vijf aandachtspunten te volgen bij een VSO, kan je als werkgever veel problemen en geschillen voorkomen. Een goed doordachte VSO, met aandacht voor de belangen van beide partijen, zorgt voor een soepele beëindiging van het dienstverband.

Wij adviseren je hier graag bij. Neem contact met ons op!

MR. G.W. (Gerwin) Wezelman

Specialisaties: strafrecht, algemeen civiel recht, contractenrecht en arbeidsrecht.

Call Now Button