Kennisbank | Agrarisch recht

Dronevliegen boven buurmans tuin onrechtmatig?

Dronevliegen boven buurmans tuin onrechtmatig?
De ontwikkeling van de Drone heeft inmiddels allerlei vragen opgeroepen. Is het luchtruim van iedereen of kun je dat inperken als overheid ? Moet je een vergunning of brevet hebben om met een Drone te vliegen? Maar ook in de verhouding tussen burgers onderling kan er van alles spelen. Kun je bijvoorbeeld zo maar boven de tuin van je buren vliegen met je Drone? Op die laatste vraag ga ik onderstaand in.

 Een Drone is een luchtvaartuig
Inmiddels is vastgesteld dat een Drone een luchtvaartuig in de zin van de Wet Luchtvaart (WLV) is. De WLV stelt dat het vliegen met luchtvaartuigen in het Nederlandse luchtruim verboden is, tenzij aan verschillende eisen uit de WLV en het Luchtverkeersreglement is voldaan. Inmiddels zijn er ook nadere regels voor Drones gemaakt in de ‘Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen’ en de “Beleidsregel ontheffingen voor micro- en minidrones”.

Burenruzie
In de zaak die ik nu zal bespreken moest de kantonrechter uit Apeldoorn feitelijk een burenruzie beslechten. Uit de uitspraak blijkt dat partijen sinds 2010 al procedures tegen elkaar voeren over een erfdienstbaarheid en over de parkeersituatie ter plekke. Buurman 1 vliegt in 2014 met enige regelmaat met zijn van een camera voorziene Drone over het perceel van buurman 2.

Drone uit de lucht geknald
Op Tweede Kerstdag is buurman 2 het zat en schiet met zijn buks met een welgemikt schot de Drone uit de lucht. Dat vindt buurman 1 niet leuk en hij claimt bij de rechter zijn schade bestaande uit het volledige verlies van zijn Drone voor een bedrag van ruim € 1.000,-, te vermeerderen met kosten en rente.

Tegenvordering
Buurman 2 verweert zich en stelt dat er sprake is van eigen schuld van buurman 1, omdat deze de Drone onrechtmatig liet vliegen boven het grondgebied van zijn perceel. Er was daarmee immers sprake van een inbreuk op zijn privacy. Hij had weliswaar de Drone niet moeten neerschieten, maar wel betwistte hij de omvang van de schade. Vanwege uitlokking moest buurman 1 zijn schade bovendien maar voor eigen rekening nemen.

Ook stelt hij een tegenvordering in. Hij vraagt de rechter voor recht te verklaren dat het vliegen boven zijn grondgebied met een drone met camera er in onrechtmatig is en om buurman 1 in het vervolg te verbieden met een drone boven zijn perceel te vliegen en/of daarmee te filmen.

Geen intentie om privacy te schaden
Buurman 2 stelt dat het vliegen met de Drone niet onrechtmatig is, omdat hij zich aan de luchtvaartwetgeving houdt. Ook het filmen zou niet onrechtmatig zijn, want hij maakte alleen algemene 180 graden beelden en was niet uit op schending van privacy.

Rechter: dit is onrechtmatig
In een mooi gemotiveerd vonnis bepaalt de rechter dat er daadwerkelijk sprake is van schending van de privacy op basis van artikel 8 EVRM. Ook al zou de camera niet aan staan brengt alleen al de aanwezigheid van de camera een inbreuk met zich mee. De onzekerheid over het wel of niet aanstaan van de camera geeft een gevoel van onvrijheid en dat leidt tot een inbreuk. In een latere uitspraak laat de rechter zich ook nog uit over de schadevergoeding en dat lost hij netjes op. Hij verdeelt de schade in evenredigheid met de mate van ieders aandeel in de schade en die is aan beide kanten even groot. Buurman 2 moet dus nog 50% bijdragen in de schade en de andere helft blijft voor buurman 1. Daar valt goed mee te leven.

Mr. Y. (Yaron) van der Horst.

MR. Y. (Yaron) van der Horst

Call Now Button