Kennisbank | Arbeidsrecht

Discussie over Payrollconstructie

Discussie over Payrollconstructie

Discussie over Payrollconstructie

U zult vast wel eens van de term payroll gehoord hebben. Wat is dat nou precies en hoe werkt het? Rechters zijn de laatste jaren een stuk kritischer geworden en vinden soms dat bepaalde payrollconstructies de ontslagbescherming van werknemers te veel aantasten. Onderstaand volgt meer uitleg over het fenomeen Payroll.

Ontstaan in uitzendsector
De term payroll komt voort uit de uitzendsector. In de klassieke zin van het woord houdt een uitzendbureau zich bezig met de werving en selectie van kandidaten die voor kortere of langere tijd aan de slag gaan bij opdrachtgevers. Het uitzendbureau is dan werkgever van de uitzendkracht en de uitzendkracht wordt ook betaald door het uitzendbureau. Het uitzendbureau berekent vervolgens de gewerkte uren samen met een kostenopslag door aan de opdrachtgever en verdient op die manier zijn geld.

Weinig ontslagbescherming
In de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht is een uitzendbeding opgenomen. Dat houdt in dat wanneer de opdrachtgever geen gebruik meer wil maken van de uitzendkracht in beginsel automatisch de arbeidsovereenkomst tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht  eindigt. De ontslagbescherming van de uitzendkracht is dus beperkt.

Payrolloplossing
Werkgevers ontdekten dat het soms wel eens handiger was om de werving en selectie van kandidaten voor een bepaalde vacature zelf te doen en vervolgens de geselecteerde werknemer toch als uitzendkracht in te huren. Dat was en is wettelijk toegestaan. Het uitzendbureau hoeft dan minder werk te doen en is bereid om de betreffende werknemers wel op haar loonlijst (payroll) te plaatsen, maar met een lagere kostenopslag. Voor werkgevers is dat dus een aantrekkelijke tussenvorm.

Payrollbedrijven
De laatste jaren heeft payroll een hoge vlucht genomen en zijn er ook aparte payrollbedrijven ontstaan. Werkgevers lopen steeds meer risico’s (bijvoorbeeld ten aanzien van zieke werknemers) en dus zou het aantrekkelijk kunnen zijn om je werknemers niet meer zelf in dienst te hebben, maar ze continu in te huren via een payrollbedrijf. Deze bedrijven werven en selecteren niet zelf, dat doen hun opdrachtgevers. Bovendien wordt dan ook afgesproken dat de geselecteerde werknemers niet zonder toestemming van de opdrachtgever bij andere werkgevers geplaatst mogen worden. Op die manier krijg je dus als payrollwerknemer twee soorten werkgevers. Het payrollbedrijf is in ieder geval op papier de werkgever, maar feitelijk wordt het werk bij de opdrachtgever gedaan en moet de werknemer zich ook aan zijn instructies houden etc.

Verschillende vormen
Dit is de constructie in hoofdlijnen, in de praktijk komen echter veel mengvormen voor. Soms wordt bijvoorbeeld eerst een poos op basis van payroll gewerkt en treedt de werknemer daarna in dienst bij de opdrachtgever. Dan is de payrollperiode een soort van verlengde proeftijd. Het kan ook een min of meer permanente vorm van uitzending worden met steeds weer wisselende werknemers. De meest vergaande vorm van payrolling is de situatie waarbij het payrollbedrijf niet alleen nieuwe werknemers in dienst neemt, maar ook alle bestaande arbeidsovereenkomsten van de opdrachtgever overneemt. Let op: dan is het wel nodig dat de werknemer instemt met de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst met de oorspronkelijke werkgever en een nieuwe arbeidsovereenkomst met het payrollbedrijf sluit.

mr. H.K. Scholtens

 

MR. H.K. (Harry) Scholtens

Call Now Button