Kennisbank | Overig

Consumentenbescherming bij de koop van een bouwkavel

De wet[1] beschermt consumenten bij de koop van een woning. De koopovereenkomst moet een schriftelijk en ondertekend stuk zijn en de koper heeft recht op een bedenktijd van 3 dagen. De achtergrond bij deze bescherming is dat je niet iedere dag een woning koopt. Soms speelt de emotie een rol en wordt te snel gekocht. Achteraf kun je spijt hebben van de aankoop. Het is fijn dat je dan een document hebt waar de afspraken in staan en dat je nog gedurende enkele dagen ‘van de koop af kunt’.

Bouwkavel
Onlangs heeft de Hoge Raad zich gebogen over de vraag of de consument dezelfde bescherming heeft bij de koop van een bouwkavel. Een koper heeft een bod uitgebracht op een prachtig kavel. Een paar dagen later, na een keer bij de kavel te hebben gekeken, krijgt de koper spijt. De koper trekt zijn bod in.

De verkoper verkoopt de kavel vervolgens aan een ander, maar tegen een veel lagere prijs. Het verschil is maar liefst € 85.000,–. De verkoper laat het er niet bij zitten en vraagt de rechter om de eerste koper te veroordelen om een schadevergoeding van € 85.000,– te betalen. Die eerste koper doet een beroep op de wettelijke bescherming. Er is geen schriftelijke overeenkomst. Daarom is volgens de koper geen koopovereenkomst tot stand gekomen.

Kavel met of zonder woning?
Uiteindelijk komt de procedure bij de Hoge Raad[2] terecht. Die oordeelt dat voor de beantwoording van de vraag of sprake is van een woning, beslissend is of de verkoper zich heeft verplicht een woning aan de koper te leveren. Een ‘woning’ is daarbij een gebouw (of gedeelte daarvan) dat woondoeleinden dient.

Voor het antwoord op die vraag is volgens de Hoge Raad belangrijk (maar niet beslissend) of op het moment van de koop al gesproken kan worden over een woning. Is de verkoper verplicht een woning op een perceel te leveren die nog gebouwd moet worden, dan is de wettelijke bescherming van kracht. Maar als de koper zelf een woning op het perceel wil bouwen, of dat door een ander wil laten doen, komt de koper geen bescherming toe.

Gevolgen?
Wat betekent dit nu voor de praktijk? Wanneer je een bouwkavel koopt zonder dat de verkoper verplicht is daar een woning op de bouwen en aan jou te leveren, kan de koopovereenkomst mondeling worden gesloten. Er hoeft dan dus geen schriftelijke overeenkomt gesloten te worden. Ook heb je als koper dan geen wettelijke bedenktijd. Je hebt dus niet de bescherming die een koper van een woning wel heeft.

Heb je vragen over jouw rechten bij de koop van een woning of kavel? Neem dan contact met mij op!

Mario Versendaal
Scholtens advocaten & adviseurs

[1] Artikel 7:2 BW.

[2] https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2023:1755

MR. M.W.G. (Mario) Versendaal

Specialisaties: ondernemingsrecht, algemeen civiel recht, agrarisch contractenrecht, insolventierecht en zekerhedenrecht.

Call Now Button