Kennisbank | Arbeidsrecht

Compensatieregeling: hoe declareer ik de transitievergoeding bij het UWV?

De transitievergoeding declareren? Met de compensatieregeling kan dit bij het UWV.

Het klinkt bijna te goed om waar te zijn, maar het is mogelijk. Dankzij de compensatieregeling kan in sommige situatie de transitievergoeding gedeclareerd worden bij het UWV. In deze blog leggen we uit wat de compensatieregeling is en hoe en wanneer de transitievergoeding bij het UWV te declareren is.

Sinds enige tijd beschikken we over de wet compensatie transitievergoeding. Voor het betalen van deze transitievergoeding kan een werkgever na 1 april 2020 gecompenseerd worden door het UWV op basis van deze nieuwe compensatieregeling. Vanaf deze datum kunnen werkgevers (digitaal) een aanvraag indienen via het werkgeversportaal bij het UWV. Dit portaal is overigens pas vanaf 1 april 2020 beschikbaar.

Daarnaast heeft de Hoge Raad op 8 november 2019 bepaald dat het in standhouden van een slapend dienstverband, enkel om te voorkomen dat de transitievergoeding moet worden betaald, niet langer is toegestaan. Wanneer een werknemer na twee jaar ziekte zijn werkgever vraagt de arbeidsovereenkomst te beëindigen, is deze daar op basis van goed werkgeverschap ook toe verplicht. Over deze uitspraak van de Hoge Raad heb ik eerder ook al een blog geschreven.

Wilt u een transitievergoeding, van een werknemer na 2 jaar ziekte, declareren bij het UWV? U zult als werkgever een aantal dingen moeten bewijzen aan het UWV. Stuur daarom bij de aanvraag een aantal bewijsstukken mee, zoals:

  • de arbeidsovereenkomst
  • een bewijsstuk waaruit blijkt hoe de arbeidsovereenkomst is beëindigd (bijvoorbeeld de vaststellingsovereenkomst of de toestemming van het UWV en de opzeggingsbrief)
  • het door de werkgever tijdens ziekte doorbetaalde loon (aan de hand van de loonstroken)
  • de gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen
  • de wijze van betaling van de transitievergoeding.

Compensatieregeling ook mogelijk voor transitievergoedingen uitgekeerd vanaf 1 juli 2015 

De compensatie van de transitievergoeding is niet alleen mogelijk voor nieuwe gevallen, maar ook voor oude gevallen. Het is mogelijk om compensatie aan te vragen voor vergoedingen betaald tussen 1 juli 2015 en 31 maart 2020. Heeft u afgelopen jaren een werknemer, in een ziekte-situatie, een transitievergoeding uitgekeerd? Dan kunt u deze wellicht declareren bij het UWV. De aanvragen hiervoor moeten uiterlijk voor 1 oktober 2020 bij het UWV zijn ingediend.

Beslistermijn oude gevallen 6 maanden 

Omdat naar verwachting vele duizenden aanvragen zullen worden ingediend, krijgt het UWV voor deze gevallen 6 maanden de tijd om over deze aanvragen te beslissen. Houd er dus rekening mee, dat het ook na 1 april 2020 nog wel een behoorlijke tijd kan duren voordat de compensatie door u wordt ontvangen.

 

Wat bij problemen door de voorfinanciering 

Dit betekent dus dat werkgevers de transitievergoeding een behoorlijke periode zullen moeten voorfinancieren. Als zij hierdoor in ernstige financiële problemen terecht komen, kan afgesproken worden dat betaling van de transitievergoeding in termijnen plaatsvindt of dat deze wordt opgeschort tot 1 april 2020. Maar vanaf deze datum is voorfinanciering verplicht en kan een dergelijke afspraak niet meer worden gemaakt.

Dossiers op orde ten behoeve van de declaratie

Het is dus van belang om het dossier van werknemers met een slapend dienstverband (alvast) op orde te hebben. Hierdoor kan de aanvraag voor de compensatie van de transitievergoeding vanaf 1 april 2020 op goede wijze worden ingediend.

Win advies in

Ik hoop hiermee de nodige praktische zaken te hebben verduidelijkt, maar kan me voorstellen dat er in individuele gevallen nog best wel vragen zijn. Door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans komt er namelijk nog wel wat overgangsrecht bij kijken. Hierdoor is het in de meeste gevallen verstandig om advies in te winnen over de afwikkeling en regeling van deze problematiek.

Heeft u vragen over het beëindigen van slapende dienstverbanden of het indienen van de aanvraag voor de compensatieregeling. Neem dan ook gerust contact met ons op!

Zo kunnen wij u in ieder geval verder op weg helpen en dit kan eventuele aanvullende claims van werknemers voorkomen. Maar ook ervoor zorgen dat het indienen van de aanvraag voor de compensatie na 1 april 2020 soepel kan verlopen.

Harry Scholtens

MR. H.K. (Harry) Scholtens

Call Now Button