Kennisbank | Overig

Bouwovereenkomst

Wat moet er in mijn bouwovereenkomst staan?
Het succesvol laten verlopen van een bouwproject valt of staat met het maken van heldere complete afspraken voordat de bouw start. Die afspraken moeten vastgelegd worden in een bouwovereenkomst, een document wat juridisch wordt aangeduid als een overeenkomst van (onder)aanneming van werk. Een goede overeenkomst zorgt er niet alleen voor dat iedere betrokkene weet wat er moet gebeuren en wat het eindresultaat moet zijn, maar het zorgt er ook voor dat geschillen voorkomen worden of gemakkelijk beslecht kunnen worden.

Maatwerk
Wat er in een bouwovereenkomst moet staat is afhankelijk van onder andere het type project en de deskundigheid van partijen. In ieder geval is het belangrijk om in bepaalde mate maatwerk te leveren en niet enkel en alleen standaardteksten op te nemen in overeenkomsten.

Meest voorkomende onderwerpen
Enkele van de meest voorkomende onderwerpen waaraan aandacht besteed moet worden in de overeenkomst zijn:

  • Aanduiding van de contractspartijen;
  • Nauwkeurige beschrijving van de werkzaamheden;
  • Prijzen en betalingsmomenten;
  • Oplevermomenten en bouwtijdoverschrijding;
  • Verwijzingen naar toepasselijke bestekken, tekeningen en calculaties
  • Kwaliteitseisen;
  • Meerwerk;
  • Aansprakelijkheid bij gebreken
  • Gegeven adviezen over het werk;
  • Algemene voorwaarden.

Vragen?
Ons kantoor stelt met enige regelmaat overeenkomsten op die gebruikt worden in de bouw, of controleert conceptovereenkomsten. Hebt u vragen over het opstellen van bouwovereenkomsten of het uitleggen van bepalingen uit bouwovereenkomsten? Neem dan contact op met mr. G.J. Baken of mr. H.K. Scholtens, telefoon 0527-618333

 

 

MR. H.K. (Harry) Scholtens

Call Now Button