Kennisbank | Arbeidsrecht

Bedrijfseconomisch ontslag: nieuwe beleidsregels UWV en vergeet de OR niet

Bedrijfseconomisch ontslag: nieuwe beleidsregels UWV en vergeet de OR niet

In het onverhoopte geval dat werkgevers moeten overgaan tot ontslag op bedrijfseconomische gronden zal meestal een ontslagprocedure moeten worden gestart bij het UWV-werkbedrijf. Het is dan erg belangrijk om deze procedure zorgvuldig te doorlopen en u daar vooral ook goed op voor te bereiden.

Nieuwe ontslagbeleidsregels UWV per april 2023
Het UWV heeft per april 2023 weer een nieuwe versie van haar beleidsregels uitgebracht. Het is van groot belang die beleidsregels voorafgaand aan het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV goed door te nemen.

Verschillende bedrijfseconomische ontslaggronden
Het UWV onderscheidt in hoofdlijnen de volgende ontslaggronden:

  • Slechte of slechter wordende financiële situatie
  • Werkvermindering
  • Organisatorische of technologische veranderingen
  • Bedrijfsverhuizing
  • Beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming

Per ontslaggrond gelden er verschillende gegevens die moeten worden aangeleverd. Daarnaast moet het ontslagverhaal bij de aanvraag kloppen. Juist dat ontslagverhaal is iets dat bij uitstek door een jurist op papier gezet moet worden om zo goed beslagen ten ijs te komen bij het UWV.

Formulieren ook aangepast i.v.m. raadpleging medezeggenschap
Het UWV heeft vorig jaar al deels de formulieren veranderd die werkgevers moeten invullen als ze iemand willen ontslaan vanwege financiële problemen bij het bedrijf. In deze nieuwe formulieren moet de werkgever ook bij een voorlopige aanvraag al aangeven of het medezeggenschapsorgaan, bijvoorbeeld de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging, is geraadpleegd.

De Wet op de ondernemingsraden verplicht een ondernemer (die meer dan 50 werknemers heeft) om de ondernemingsraad om advies te vragen als sprake is van een belangrijke inkrimping van de werkzaamheden of een belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming. Als het medezeggenschapsorgaan niet is geraadpleegd, zal de ontslagaanvraag niet in behandeling worden genomen.

Het criterium voor het raadplegen van de personeelsvertegenwoordiging (of de personeelsvergadering) bij werkgevers met tussen de 10 en de 50 werknemers is in de wet concreter ingevuld. Het moet dan gaan om het verval van de arbeidsplaatsen of verandering van de arbeid van tenminste 25% van het personeel.

Voorlopige aanvraag via A-formulier
Wat in de praktijk veel gebeurt is dat er alvast een voorlopige en nog niet volledige aanvraag wordt ingediend. Vervolgens worden vaak nog onderhandelingen met de betroffen werknemers worden gevoerd om alsnog onderhands tot een ontslagregeling te komen.

Het UWV verleent dan uitstel voor het definitief maken van de aanvraag. Voorheen zo’n voorlopige aanvraag nog worden ingediend zonder dat de medezeggenschapsorganen al waren geraadpleegd. Nu wordt een aanvraag (ook een voorlopige) pas in behandeling genomen als voldoende duidelijk is dat de medezeggenschapsorganen ook daadwerkelijk zijn geraadpleegd. Het niet raadplegen kan dus behoorlijk wat tijdsverlies opleveren en zeker als iedere dag telt is het van belang dat u zich hiervan bewust bent.

Uitstel voor onderhandelingen
Als de werkgever nog in onderhandeling is met de werknemers over een beëindiging van het contract, moet de raadpleging van het medezeggenschapsorgaan dus al hebben plaatsgevonden voordat de formulieren worden ingevuld. Als dit niet het geval is, zal het UWV ook geen uitstel verlenen. Dit geldt ook als er al eerder uitstel is gevraagd.

Conclusie
Het is dus echt belangrijk dat het medezeggenschapsorgaan op tijd wordt geraadpleegd, om problemen en vertraging bij het UWV te voorkomen.

Vragen?
Heeft u een vraag over een mogelijk ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen? Neem dan gerust contact op met ons kantoor. Wij helpen u graag verder.

Harry Scholtens

MR. H.K. (Harry) Scholtens

Call Now Button