Kennisbank | Overig

Arbitrage in de bouw

Arbitrage in de bouw. Wat is dat?
Wanneer tussen partijen een geschil ontstaat dat niet door partijen zelf opgelost kan worden, kan een van de partijen de gang naar de rechter gaan maken. Een alternatief daarvoor is arbitrage. Arbitrage is een vorm van geschilbeslechting waarbij het deskundigen uit een bepaalde branche zijn die over het geschil moeten oordelen. Binnen de bouwsector wordt er vaak geprocedeerd bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Arbitrageovereenkomst
Wanneer u een geschil hebt die bouwkundig van aard is, is het mogelijk dat in de overeenkomst tot aanneming van werk bepaald is dat geschillen voorgelegd moeten worden aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Ook in algemene voorwaarden kan daarover een bepaling zijn opgenomen, voorbeelden daarvan zijn de UAV of de VMRG-voorwaarden. Wanneer bij het sluiten van de overeenkomst niets bepaald is over arbitrage, kunnen partijen op het moment dat zich een geschil voordoet, alsnog schriftelijk overeenkomen dat zij kiezen voor arbitrage.

Voordelen arbitrage
Het voordeel van arbitrage boven de gewone rechtspraak is dat de arbiters deskundigen zijn die afkomstig zijn uit de branche die verband houdt met het conflict. Op die manier kan de arbiter vanuit zijn eigen ervaring en deskundigheid redelijk vlot een oordeel vormen over het geschil. Een rechter moet daarvoor veelal een (kostbare) deskundige aanwijzen die de rechter inlichtingen geeft. Partijen mogen in overleg met elkaar zelf de arbiters aanwijzen, maar kunnen dit ook overlaten aan het arbitrage-instituut.

Bindende uitspraak
De uitspraak van de arbiters is bindend tussen partijen en de nakoming van de veroordeling kan, evenals een rechtelijke uitspraak, afgedwongen worden. Ook is het mogelijk om tegen het oordeel in hoger beroep te gaan.

Juridische bijstand in arbitrage
Evenals bij procedures bij rechtbanken is juridisch advies en bijstand bij arbitrage vaak gewenst. Scholtens Advocaten heeft de nodige (onder)aannemers als cliënt en werkt ook voor veel andere bedrijven in de bouwsector. Hierdoor beschikken we over de nodige expertise over arbitrageprocedures.

Vragen?
Hebt u vragen over bouw- of vastgoedkwesties of hebt u behoefte aan advies? Neem dan contact op met mr. H.K. Scholtens, telefoon 0527-618333

 

 

MR. H.K. (Harry) Scholtens

Call Now Button