Kennisbank | Agrarisch recht

Een ongeval tijdens loonwerk

Een ongeval tijdens loonwerk
Is een boer aansprakelijk wanneer een door hem ingeschakelde loonwerker gewond raakt tijdens een klus die hij voor de boer heeft uitgevoerd? Die vraag stond centraal in een procedure die de loonwerker aanhangig had gemaakt.

Het ongeval
De loonwerker was door de boer gevraagd grond op zijn land te lossen. Hij kon daarvoor gebruik maken van de tractor en kippercombinatie van de boer. Omdat vermoedelijk tijdens het kiepen de achterklep van de kipper niet open stond is de kipper door het gewicht van de grond achterover gaan hangen en heeft deze de tractor opgetild. Vervolgens is de borgpen, waarmee de aanhanger aan de trekhaak van de tractor vastzit, verbogen en is uiteindelijk de aanhanger los gekomen en naar achteren doorgeschoten. De tractor is vervolgens weer met een klap op de grond terecht gekomen, waarbij de loonwerker ernstig gewond is geraakt.

Aansprakelijkheid
De loonwerker stelde daarop de boer aansprakelijk voor zijn schade. Hij was van oordeel dat de kipper een duidelijk gebrek vertoonde nu de achterklep tijdens het kiepen niet was geopend. Dat had volgens hem het ongeval veroorzaakt. Hij deed een beroep op een wettelijke bepaling waarbij de opdrachtgever (de boer) aansprakelijk kan zijn voor schade als gevolg van een bijzonder gevaar dat verbonden is aan de opdracht.

Bijzonder gevaar
Volgens de loonwerker was sprake van een bijzonder gevaar. Het ongeval had volgens hem namelijk voorkomen kunnen worden wanneer gebruik was gemaakt van een kipper met een beveiligingsvoorziening. Bovendien was de gebruikte combinatie volgens de loonwerker niet geschikt voor het vervoeren van grond. Er had in zijn ogen een zwaardere gronddumper gebruikt moeten worden. De rechtbank ging hieraan voorbij, omdat de loonwerker dit onvoldoende had onderbouwd en er verder nog veel onduidelijk was over de oorzaak.

Bedieningsslangen
Een punt waarover meer discussie bestond betrof de hydraulische bedieningsslangen. Volgens de loonwerker waren die door de boer onjuist gemonteerd. Dit zou ook een bijzonder gevaar met zich hebben meegebracht, omdat er daardoor een verhoogde kans bestond dat de achterklep niet open zou gaan. Voorafgaand aan de procedure heeft een schade-expert het ongeval onderzocht. In zijn rapportage wordt genoemd dat het ongeval mogelijk veroorzaakt is door de onjuiste wijze van monteren van deze bedieningsslangen, maar dat dit niet vastgesteld kon worden, omdat de bedieningsslangen tijdens het ongeval zijn afgescheurd.
De loonwerker krijgt van de rechtbank een bewijsopdracht om aan te tonen dat de bedieningsslangen verkeerd zijn gemonteerd, maar slaagt daarin niet. De door hem opgeroepen getuigen, kunnen hierover namelijk niets belangrijks verklaren, waarna de vordering van de loonwerker is afgewezen.

Inspectie
Deze zaak laat zien dat als men elkaars materieel gebruikt het verstandig is deze op voorhand te inspecteren. Hierdoor kunnen dit soort ongevallen en vervelende discussies wellicht worden voorkomen.

 Mr. Y. van der Horst

MR. Y. (Yaron) van der Horst

Call Now Button