5 tips bij letselschade

Ieder jaar, op 22 februari, is het de Europese Dag van het Slachtoffer. Op of rond deze datum wordt extra aandacht besteed aan slachtoffers van bijvoorbeeld misdrijven, verkeersongevallen, vermissingen of calamiteiten. De ‘Dag van het Slachtoffer’ is ingesteld naar aanleiding van het opstellen van de Europese verklaring van de rechten van het slachtoffer. In deze blog geven wij 5 tips bij letselschade voor slachtoffers.

Naast materiële schade is er vaak ook immateriële schade. Als slachtoffer kunt u aanspraak maken op een schadevergoeding, smartengeld en wellicht affectieschade. Een ongeluk zit in een klein hoekje; het is een bekende uitspraak. Maar de gevolgen kunnen soms groot zijn. Weet u wat u moet doen om een schadevergoeding te kunnen claimen?

Tips bij Letselschade

Het devies bij een ongeval, een calamiteit of een misdrijf is dan ook: zorg voor uw eigen veiligheid en bel daarna meteen 112. Bij een ongeval staat de veiligheid en de veiligheid van de mensen die betrokken zijn voorop.

Hieronder geven wij u vijf belangrijke tips bij letselschade als blijkt dat u als gevolg van een ongeluk, calamiteit of misdrijf letselschade heeft. Met deze tips kunt u uw kans op een volledige vergoeding van uw letselschade vergroten.

  1. Maak foto’s en verzamel bewijs
  2. Ga naar de huisarts of het ziekenhuis
  3. Schakel juridische hulp in en stel aansprakelijk
  4. Houd uw schade bij
  5. Ga niet te snel akkoord met een voorstel van de verzekeraar

Deze tips leggen we hieronder verder uit.

Tip 1 Maak foto’s en verzamel bewijs

Door foto’s van de situatie en de plaats van het ongeval te maken kunt u later uw verhaal onderbouwen. Bij een ongeval kan uit de situatie bijvoorbeeld blijken wie aansprakelijk is. Ook is het verstandig om gegevens te noteren van getuigen, bijvoorbeeld personen die bij het ongeval betrokken zijn of van omstanders die het ongeluk of misdrijf hebben zien gebeuren. Mocht het nodig zijn, dan kan later nog contact met deze personen opgenomen worden voor een (getuigen)verklaring.

Tip 2 Huisarts

Ga direct na het ongeval naar de huisarts of het ziekenhuis om uw letsel te laten vaststellen. Het kan zijn dat u misschien zwaarder gewond bent dan u eerst denkt. Maar ook om uw letselschade te kunnen claimen, is het belangrijk om het causale verband aan te tonen, het verband tussen het ongeval en uw letsel. Hoe meer tijd er zit tussen het ongeval en het vaststellen van letsel, hoe lastiger het (vaak) is om het causale verband aan te tonen.

Tip 3 Schakel juridische hulp in en stel aansprakelijk

Het is raadzaam in een vroeg stadium juridische hulp in te schakelen bij letselschade. Wij kunnen u bijstaan en u helpen en adviseren bij de te nemen stappen. Ook kunnen wij u helpen de wederpartij op een juridisch juiste wijze aansprakelijk te stellen zodat een eventuele verjaring van uw vordering wordt voorkomen. Daarnaast bent u zelf vaak emotioneel betrokken en is het makkelijker als een buitenstaander voor u optreedt.

Tip 4 Houd uw schade bij

Bij letselschade kunt u in principe alle kosten claimen die u heeft moeten maken als gevolg van een ongeluk. Daarom is het verstandig als u nauwkeurig bij houdt wat uw kosten (en uw klachten) zijn geweest vanaf dag één na het ongeluk. Dit kunt u doen door een dossier aan te leggen waarin u alle bonnen, brieven en verslagen bewaart die betrekking hebben op uw schade en uw (lichamelijke) klachten. Om eventuele misgelopen inkomsten te kunnen claimen is het van belang dat hier bewijsstukken van zijn, zoals bijvoorbeeld een verklaring van uw werkgever. Ook voor smartengeld is dit belangrijk.

Tip 5 Ga niet te snel akkoord met een voorstel van de verzekeraar

Verzekeraars die een letselschadezaak behandelen willen het liefst zo min mogelijk uitkeren. Een verzekeraar zal echter wel moeten kunnen aantonen op welke objectieve maatstaven de schadevergoeding is gebaseerd. Wij kunnen voor u contact opnemen met de verzekeraar en u behulpzaam zijn om uw schade te berekenen en te onderbouwen. Waar nodig schakelen we daarvoor ook gespecialiseerde adviseurs in uit ons netwerk. Vervolgens kunnen wij samen met u inschatten of een verzekeraar een reëel voorstel heeft gedaan en u adviseren om wel of niet akkoord te gaan.

Wilt u juridisch advies of bijstand bij een letselschadezaak of wilt u smartengeld of affectieschade claimen? Neemt u dan gerust telefonisch of per e-mail contact met ons op, voor een gesprek bij ons op kantoor. Wij helpen u graag!

Yaron van der Horst

MR. Y. (Yaron) van der Horst

Call Now Button