18-jarigen en alimentatie

Als ouders van kinderen gaan scheiden, moeten ze in een “ouderschapsplan” vastleggen welke afspraken ze hebben gemaakt over de invulling van het ouderschap na echtscheiding. Daarbij horen in ieder geval ook afspraken over het dragen van de kosten van de kinderen. Wat gebeurt er echter met de alimentatie als een kind 18 jaar en dus meerderjarig wordt? In alimentatietermen gebruiken we dan ook wel de term jongmeerderjarige

Hoe lang is kinderalimentatie verschuldigd?
De wet geeft hierop een duidelijk antwoord: ouders moeten financieel voor hun kinderen zorgen vanaf hun geboorte tot hun 21-jarige leeftijd. Door het bereiken van de leeftijd van 18 jaar verandert er dan in principe ook niets aan het eerder afgesproken (of eventueel door de rechtbank opgelegde) bedrag aan kinderalimentatie.

Het enige verschil is dat in principe de alimentatie betalende ouder niet langer aan de andere ouder moet betalen, maar aan het kind zelf. Maar zolang een kind in het gezin van de ouder woont, wordt meestal afgesproken dat toch aan de ouder betaald blijft worden. Het kind blijft immers, net als voorheen, deel uitmaken van het gezin.

Blijft het bedrag hetzelfde?
Op zich is het enkele feit dat een kind 18 jaar wordt geen reden om het alimentatiebedrag te wijzigen. Wel wordt rond dit moment vaak de behoefte aan een financiële bijdrage anders. Daar kunnen meerdere redenen voor zijn. Als een kind gaat studeren en daarvoor op kamers gaat wonen in een studentenstad, is duidelijk dat het kostenplaatje heel anders wordt. Er moet kamerhuur betaald gaan worden, collegegeld en boekengeld, het kind moet voor zichzelf boodschappen doen, etc.

Maar ook voor niet studerende kinderen verandert er het een en ander. Zo wordt er geen kinderbijslag meer ontvangen voor het kind, moet er een eigen ziektekostenverzekering worden afgesloten, maar kan er ook zorgtoeslag worden aangevraagd bij de belastingdienst. Het kostenplaatje wordt dus meestal wel anders, en dat kan een goede reden zijn voor ouders, maar nu samen met hun kind, nieuwe afspraken te maken over de bijdrage van ieder van de ouders.

Wat is de invloed van inkomen uit een bijbaantje?
Tegenwoordig is het zeker niet ongebruikelijk dat oudere kinderen een bijbaantje hebben.

Zolang een kind studeert of een opleiding volgt, is uitgangspunt dat het inkomen uit een bijbaantje niet gebruikt hoeft te worden voor de kosten van levensonderhoud en studie. Voor die kosten zijn de ouders de eerstverantwoordelijken (voor zover deze daarvoor voldoende draagkrachtig zijn), en het met een bijbaantje verdiende geld wordt gezien als een extra zakcentje voor het kind.

Als een kind echt een baan krijgt, houdt de onderhoudsplicht van de ouders op en kan een kind van 18 jaar of ouder in zijn/haar eigen levensonderhoud voorzien.

Wat is de invloed van studiefinanciering?
Nu de basisbeurs is afgeschaft, kunnen studerende kinderen lenen voor de periode dat ze studeren. Dat is echter geen reden voor ouders om niet meer de kosten voor hun jongmeerderjarige kinderen (dat zijn kinderen van 18 tot 21 jaar) te hoeven dragen. De verplichting van ouders om de kosten van kinderen te dragen gaat vóór op de mogelijkheid om geld te lenen, ook als het een studielening betreft.

Wat gebeurt er als een kind 21 jaar wordt?
Juridisch gezien is dat een belangrijk moment. De ouders zijn dan niet meer op dezelfde manier onderhoudsplichtig voor een kind. Zo kunnen de ouders vanaf dat moment niet meer verplicht worden de studie van een kind te betalen. De achterliggende gedachte is dat een kind van deze leeftijd geacht wordt te kunnen werken en in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. De plicht van de ouders beperkt zich dan tot het strikt noodzakelijke: ze mogen hun kind niet laten verkommeren, en dus moeten ze zorgen voor eten en een dak boven het hoofd. In de praktijk komt discussie hierover gelukkig niet vaak voor.

Call Now Button